Przejdź do treści strony

Gmina Tarnów Opolski

Biuletyn Informacji Publicznej

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji pokój nr 3
Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim 


Kierownik/Inwestycje, Remonty - Klaudia Adamiec tel. 77 46 40 867, e-mail:       
Nieruchomości – Dariusz Łachacz - tel. 77 46 40 864, e-mail:            
Drogi, Dodatki Mieszkaniowe - Sylwia Harasimczuk- tel. 77 46 40 869, e-mail:
Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Ewa Baraniecka tel. 77 46 40 865,
e-mail: gt@tarnowopolski.pl


Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00           
piątek 7:00 – 14:00

 

Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Inwestycji:

1) realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej;
2) wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;
3) opiniowanie podziałów geodezyjnych i wydawanie decyzji podziałowych;
4) wydawania decyzji o warunkach zabudowy;
5) nadawanie nazw ulic, placów oraz numeracji nieruchomości;
6) nadzór nad cmentarzami, pomnikami, miejscami pamięci narodowej i ochrona zabytków;
7) opracowanie planów remontu i sposobu modernizacji budynków komunalnych;
8) realizacja zadań dotyczących budowy, modernizacji i remontu dróg gminnych mostów i placów oraz bieżącego ich utrzymania;
9) realizacja inwestycji gminnych;
10) gospodarowanie nieruchomościami gminnymi;
11) podziały nieruchomości;
12) aktualizacja opłat rocznych za grunty;
13) regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
14) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości;
15) nadzór i rozliczanie opłat za szczególne korzystanie z infrastruktury stanowiącej mienie gminy;
16) prowadzenie spraw w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Metryczka
 • wytworzono:
  02-04-2014
  przez: Jolanta Bioły
 • opublikowano:
  02-04-2014 11:08
  przez: Jolanta Bioły
 • zmodyfikowano:
  17-09-2020 12:32
  przez: Joanna Gebauer
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Tarnów Opolski
  odwiedzin: 25686
Dane jednostki:

Gmina Tarnów Opolski
46-050 Tarnów Opolski
ul. Dworcowa 6
NIP: 991 04 62 831

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 40 850 77 46 44 133 77 46 44 132
fax: 77 46 44 282
e-mail: ug@tarnowopolski.pl
strona www: