Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Odpisy aktów Stanu Cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00

 

Podstawa prawna:

Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011r. nr 212,  poz.1264  z po. zm.)


Wymagane dokumenty:

 - dowód osobisty wnioskodawcy (dla osób fizycznych).
 

Opłaty:

 22zł – za wydanie odpisu skróconego,

 33zł – za wydanie odpisu zupełnego.


Sposób załatwienia sprawy:

 Osobiście lub korespondencyjnie.
 

Termin załatwienia sprawy:

 Niezwłocznie.
 

Inne informacje:

 Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

1) odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego

 2) zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku

 3) zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

 Odpisy oraz zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

 Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być wydane również na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

 

 DRUK: DOCWNIOSEK O WYDANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO.doc (59,50KB)