Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje - 2015r

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

1/2015

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża w granicach projektowanego obszaru górniczego „Kosorowice VII” o powierzchni 21 551 m2, z prawem eksploatacji złoża do granic obowiązującego MPZP Kosorowice (powierzchnia eksploatacji 12 125m2) na działce nr 272 k.m. 2 obręb Kosorowice

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.01.2015

8

Dokument wytworzył

METROS Wacław Szwaczka, ul. Ceglana 4, 58-260 Bielawa

9

Data dokumentu

23.02.2015

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

3/2015

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

2/2015

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Prowadzenie odzysku odpadów poza instalacjami  (R5) w ramach wykonywanej rekultywacji terenów zdegradowanych (na działkach nr 374, 376, 377 i 378 arkusz mapy 2, obręb Kosorowice, gmina Tarnów Opolski

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.04.2015

8

Dokument wytworzył

Kruszywa Sp. z o.o., ul. Luboszycka 60, 46-022 Luboszyce

9

Data dokumentu

24.04.2015

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 


 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

3/2015

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża w granicach projektowanego obszaru górniczego „Kosorowice VII” o powierzchni 21 551 m2, z prawem eksploatacji złoża do granic obowiązującego MPZP Kosorowice (powierzchnia eksploatacji 12 125m2) na działce nr 272 k.m. 2 obręb Kosorowice

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.01.2015

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

01.06.2015

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2015

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

4/2015

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o nieoferowane na rynku powiatu opolskiego i miasta Opola usługi i produkty

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.05.2015

8

Dokument wytworzył

Bromma Stone –Daniel Bromma

Ul. Nałkowskiej 11, Katy Opolskie

9

Data dokumentu

25.05.2015

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

 5/2015

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Prowadzenie odzysku odpadów poza instalacjami  (R5) w ramach wykonywanej rekultywacji terenów zdegradowanych (na działkach nr 374, 376, 377 i 378 arkusz mapy 2, obręb Kosorowice, gmina Tarnów Opolski

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.04.2015

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

7.07.2015

10

Dokument zatwierdził

 

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2/2015

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

6/2015

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Przebudowa z rozbudową budynku usługowo - produkcyjnego

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.07.2015

8

Dokument wytworzył

Eurosystem Polska Sp. z o.o.

ul. Wiejska 13

Przywory

9

Data dokumentu

7.06.2015

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

7/2015

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

decyzja o umorzeniu postępowania

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Rozszerzenie prowadzonej działalności gospodarczej o nieoferowane na rynku powiatu opolskiego i miasta Opola usługi i produkty

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.05.2015

8

Dokument wytworzył

Bromma Stone – Daniel Bromma

ul. Nałkowskiej 11, Kąty Opolskie

9

Data dokumentu

29.07.2015

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

4/2015

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

8/2015

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

 Budowa z rozbudową budynku usługowo-produkcyjnego

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.07.2015

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

20.08.2015

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

8/2015

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

9/2015

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZPŚ.6220.04.2014 z dnia 22.09.2014r.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Remont, przebudowa i rozbudowa budynków inwentarskich na zakład produkcji brykietów z węgla drzewnego zlokalizowanego w Przyworach  przy ul. Parkowej 3, dz. nr 174/5 k.m. 10, obręb Kosorowice

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.08.2015

8

Dokument wytworzył

Jan Tokarski

Aleja Przyjaźni 34, 45-573 Opole

9

Data dokumentu

25.09.2015

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

10/2015

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża w granicach projektowanego obszaru górniczego „Kosorowice VII” o powierzchni 21 551 m2, z prawem eksploatacji złoża do granic obowiązującego MPZP Kosorowice (powierzchnia eksploatacji 12 125m2) na działce nr 272 k.m. 2 obręb Kosorowice

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.01.2015

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

 

 

9

Data dokumentu

14.10.2015r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

Tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2015, 3/2015

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

11/2015

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa linii do produkcji nawozów mineralnych i mieszanek paszowych mineralnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.09.2015

8

Dokument wytworzył

Przedsiębiorstwo LABTAR Sp. z o.o., ul. Św. Jacka 12, 46-050 Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

22.10.2015

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

 

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

12/2015

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa linii do produkcji nawozów mineralnych i mieszanek paszowych mineralnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.09.2015

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

17.11.2015r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

11/2012

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

      

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

13/2015

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Remont, przebudowa i rozbudowa budynków inwentarskich na zakład produkcji brykietów z węgla drzewnego zlokalizowanego w Przyworach  przy ul. Parkowej 3, dz. nr 174/5 k.m. 10, obręb Kosorowice

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.08.2015

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

20.11.2015r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

9/2015

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

14/2015

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa linii do produkcji nawozów i mieszanek paszowych mineralnych

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.09.2015

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

11.12.2015r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

11/2015, 12/2015

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

15/2015

2

Rodzaj dokumentu

decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Remont, przebudowa i rozbudowa budynków inwentarskich na zakład produkcji brykietów z węgla drzewnego zlokalizowanego w Przyworach  przy ul. Parkowej 3, dz. nr 174/5 k.m. 10, obręb Kosorowice

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.08.2015

8

Dokument wytworzył

Wójt Gminy Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

23.12.2015r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

 

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

9/2014, 9/2015, 13/2015

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

 

18

Uwagi

-