Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Powiatu Opolskiego w 2017r


Nieodpłatna pomoc prawna
 

Szanowni Państwo informujemy że mieszkańcy powiatu opolskiego którzy są uprawnieni  do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej mają prawo do korzystania
z Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowanych na terenie całego naszego powiatu. 

Szczegółowy wykaz punktów znajdujących się na ternie powiatu oraz godziny ich urzędowania znajdą Państwo na wykazie punktów znajdującym się na tablicy przed lokalem.

 

Zgodnie z uchwaloną dnia 5 sierpnia 2015 r. ustawą  o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) od 1 stycznia 2017 r. zaczną funkcjonować w Polsce punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomocy udzielać będą adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych.

Dla mieszkańców powiatu opolskiego dostępnych będzie 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 2 na terenie miasta Opola i 3 na terenie powiatu opolskiego.

 

Co obejmuje pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna 

 (dokumenty do okazania)

 • osobie, która nie ukończyła 26 lat
  (dokument tożsamości)
   
 • osobie, która ukończyła 65 lat            
  (dokument tożsamości)
   
 • osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny
  (ważna Karta Dużej Rodziny)
   
 • osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
  (decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia)
   
 • osobie, której w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
  (oświadczenie)
   
 • osobie, która jest w ciąży
  (Kobietom w ciąży nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana wyłącznie w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych)
   
 • kombatantom
  (ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie)
   
 • weteranom                            
  (ważna legitymacja weterana)
   
 • DOCWykaz punktów.doc (44,50KB)