Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w październiku 2016

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

w m-cu październiku 2016 r.

 

19.10.2016 r. (środa) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9

  1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego;
  2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

w miejscowości Tarnów Opolski;

  1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku”;
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016;
  4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski;
  5. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Tarnów Opolski;
  7. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi Oświaty Samorządowej;

          11. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi (pismo 

               Wojewody Opolskiego z dnia 23.09.2016 r.)

          12. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi   

                (dyrektora PSP Kąty Opolskie)

           13. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi   

                (skarga Kierownika BOOS)

            14.Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

20.10.2016 r. (czwartek) godz. 9:00 - posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9

1. O godz. 9:00:  Omówienie spraw z zakresu wycinki i konserwacji drzew i krzewów oraz omówienia inwestycji i remontów na drogach powiatowych w Gminie Tarnów Opolski - do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali: dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu oraz sołtysi;

2. Analiza projektów uchwał – jak wyżej

20.10.2016 r. (czwartek) godz. 15:00 – posiedzenie Komisji Społeczno Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się

w sali budynku OSP w Tarnowie Opolskim ul. Klimasa 9

  1. Analiza projektów uchwał – jak wyżej

W pkt 8 dodatkowo: „Zapoznanie się z realizacją zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 r.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sesja Rady Gminy: - 24.10.2016 r. r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Rudolf Urban