Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje - 2018 r.

Wykaz informacji o środowisku i jego ochronie za 2018 rok

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

1/2018

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

„Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno- pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1600Nm3/h wraz z odcinkiem gazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia, zagospodarowaniem terenu, zasilaniem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski na działkach  nr 1132/16, 252/16, 251/16, 250/16,224/18 k.m.3 obręb nr 0135 Tarnów Opolski, jednostka ewidencyjna Tarnów Opolski”

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPO.6220.1.2018

8

Dokument wytworzył

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

9

Data dokumentu

07.02.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

19.02.2018 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

2/2018

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej  ORANGE POLSKA S.A. „PRZYWORY” na działce nr 1513/59 obręb Przywory

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.06.2018

8

Dokument wytworzył

ORANGE POLSKA S.A.

9

Data dokumentu

09.05.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

3/2018

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa zakładu usługowo- produkcyjnego  firmy MAP LIFTTECHNIK S.C w Kątach Opolskich na działce nr 538/110

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.07.2018

8

Dokument wytworzył

MAP LIFTTECHNIK S.C. Marek Bartylla, Patrycja Bartylla, ul. Wiejska 107, 46-050 Przywory

9

Data dokumentu

12.06.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.06.2018 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

4/2018

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa zbiornika pyłów wapienniczych wraz z instalacją dozowania do młynów wapna nr 1-4 na przemiałowni. ZW Lhoist S.A. Jednostka Produkcyjna w Tarnowie Opolskim.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.09.2018

8

Dokument wytworzył

Zakłady Wapiennicze Lhoist S.A., ul. Wapiennicza 7, 46-050 Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

12.06.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.09.2018 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

5/2018

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa zakładu produkcyjno – usługowego Brókelmann Polska Sp. z o.o.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.10.2018

8

Dokument wytworzył

Brókelmann Polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 41, 45-315 Opole

9

Data dokumentu

31.10.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

08.11.2018 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

6/2018

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. „PRZYWORY” na działce nr 1513/59 w miejscowości Przywory

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.06.2018

8

Dokument wytworzył

Orange Polska S.A.

9

Data dokumentu

15.05.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

Postanowienia

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

1/2018

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

„Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno- pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1600Nm3/h wraz z odcinkiem gazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia, zagospodarowaniem terenu, zasilaniem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski na działkach  nr 1132/16, 252/16, 251/16, 250/16,224/18 k.m.3 obręb nr 0135 Tarnów Opolski, jednostka ewidencyjna Tarnów Opolski”

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPO.6220.1.2018

8

Dokument wytworzył

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

9

Data dokumentu

29.03.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

29.03.2018 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2018

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

1/2018

2

Rodzaj dokumentu

Postanowienie

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa zakładu produkcyjno – usługowego Brókelmann Polska Sp. z o.o.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.10.2018

8

Dokument wytworzył

Brókelmann Polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 41, 45-315 Opole

9

Data dokumentu

21.12.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

5/2018

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzje

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

1/2018

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

„Rozbiórka istniejącej stacji gazowej wysokiego ciśnienia oraz budowa stacji gazowej redukcyjno- pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=1600Nm3/h wraz z odcinkiem gazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia, zagospodarowaniem terenu, zasilaniem elektroenergetycznym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski na działkach  nr 1132/16, 252/16, 251/16, 250/16,224/18 k.m.3 obręb nr 0135 Tarnów Opolski, jednostka ewidencyjna Tarnów Opolski”

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPO.6220.1.2018

8

Dokument wytworzył

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

9

Data dokumentu

04.06.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

04.06.2018 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

2/2018

2

Rodzaj dokumentu

Decyzja

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa zakładu produkcyjno – usługowego Brókelmann Polska Sp. z o.o.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.10.2018

8

Dokument wytworzył

Brókelmann Polska Sp. z o.o., ul. Głogowska 41, 45-315 Opole

9

Data dokumentu

05.02.2018 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

 

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

5/2018

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-