Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie - o wynikach wyborów uzupełniających do Rad Gminy w Tarnowie Op.

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I
z dnia 30 sierpnia 2004 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowie Opolskim przeprowadzonych w dniu 29 sierpnia 2004 r.


Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Tarnowie Opolskim

I. Wybory uzupełniające przeprowadzono w Okręgach wyborczych Nr 5 i Nr 6. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 2896. W głosowaniu wzięło udział (osoby którym wydano karty do głosowania) 530 wyborców, co stanowi 18,30 % uprawnionych do głosowania
Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach  - 529
Głosów ważnych oddano – 521, to jest 98,49% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 8, to jest 1,51% ogólnej liczby głosów oddanych
Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania.

II. Wyniki wyborów w Okręgach wyborczych są następujące:

Okręg wyborczy Nr 5  obejmujący 3 mandaty w którym wybieranych było 2 radnych.
A . Wybory odbyły się
B. Głosowanie przeprowadzono
C. Ogólna liczba głosów oddanych  248
D. Głosów ważnych oddano   246
E. Radnymi zostali wybranie:

z listy Nr 2 KWW MN – Tarnów Opolski
CICHOS Krystian

z Listy Nr 4 KWW OSP
CZECH JAN

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone
a
Okręg wyborczy Nr 6 obejmujący 3 mandaty w którym wybierany był 1 radny.

A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. Ogólna liczba głosów oddanych  281
D. Głosów ważnych oddano   275
E. Radnym został wybrany:

z listy Nr 3 KWW „MN Sołectwa Walidrogi”
SALLA Oswald

F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

KOMISARZ  WYBORCZY

Ryszard JANOWSKI

informację wytworzył(a):
za treść odpowiada: Teresa Mientus
data wytworzenia: