Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obiweeszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski

Obwieszczenie Wójta Gminy Tarnów Opolski 

 

   Na podstawie art. 34  ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) - informuję, że w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku, o którym mowa w art. 19 ust. 6 wymienionej ustawy - została umieszczona uchwała Nr XXIII/140/04 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 grudnia  2004 r., zmieniająca uchwałę Nr XIV/89/04 z dnia 9 lutego 2004 r., o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „GÓRAŻDŻE II” w części znajdującej się na obszarze gminy Tarnów Opolski. 

  Fragment terenu górniczego kopalni wapieni „Górażdże II”, w granicach gminy Tarnów Opolski usytuowany jest w obrębie Miedziana.

  Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące oddziaływania na środowisko  w/w zmiany planu - w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6,   46-050 Tarnów Opolski.

 

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski

  

Tarnów Opolski  19.09.2005 r.

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę