Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu

GT-U -6114-1/2007                                                                     Tarnów Opolski 26.06.2007


 

Ogłoszenie Wójta Gminy Tarnów Opolski o terminie wyłożenia do publicznego wglądu uproszczonego planu urządzenia lasu
 
Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 z późniejszymi zmianami ) informuję właścicieli lasów, że wyłożono do publicznego wglądu uproszczone plany urządzenia lasu, sporządzone dla :
- lasów Gminy Tarnów Opolski,
- lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa , należących do osób fizycznych i wspólnoty gruntowej, położonych na terenie wsi : Tarnów Opolski, Nakło, Kosorowice, Miedziana.
Uproszczone plany urządzania lasu będą podstawą naliczenia podatku leśnego.

Uproszczone plany urządzenia lasów wyłożone będą do publicznego wglądu w okresie od 29 czerwca do 29 sierpnia 2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6, w godzinach od 8.00 do 15.00
W związku z powyższym w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu zainteresowani właściciele mogą się z nim zapoznać oraz składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia .
informację wytworzył(a):
za treść odpowiada: Mariusz Krawców
data wytworzenia: 26.06.2007r.