Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

6.Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym -zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tarnów Op.

O G Ł O S Z E N I E

o przetargu ustnym nieograniczonym

Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza  I  nieograniczony przetarg ustny na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych  pod zabudowę mieszkaniową

1.Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w przetargu dotyczy działek o   numerach w/m w pkt.3 położone w Tarnowie Opolskim przy Osiedlu Zakładowym

2.Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi Kw.Nr  84702

3.Cena wywoławcza  na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni  0.2974 ha   wynosi: 50.000 zł + 22% Vat
dz.nr 412/7   o  pow.0.1362 ha
dz.nr 1233/6 o pow. 0.1612 ha
                            0.2974 ha

4.Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op. przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne.

5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nimi.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej  , wpłata w kasie urzędu gminy do dnia 8.12.2004r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank Zachodni
I Oddz.Tarnów Op – Nr  85109022420000000578015301

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

9.Przetarg odbędzie się dnia 13 grudnia 2004r. o godz.13 w budynku Urzędu Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24