Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 29.04.2019 r.

 

Wykaz głosowań sesji

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr VII/2019

 

Skład Rady Gminy Tarnów Opolski liczy 15 radnych
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (09:12)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Jan Czech, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji odbytej 25 marca 2019 r.; (09:12)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Jan Czech, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Rudolf Urban, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018”; (09:52)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Jan Czech, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zmianą treści w załączniku nr 1 projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (09:57)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Teodor Okos, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Jan Czech, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (09:57)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 (10:00)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Kosorowicach; (10:01)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Jan Czech, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Krzysztof Halupczok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej  w Kątach Opolskich poprzez likwidację podporządkowanej jej organizacyjnie Szkoły Filialnej w Przyworach; (10:02)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Teodor Okos, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zmianą treści w załączniku w sprawie zatwierdzenia  „Planu odnowy miejscowości Miedziana na lata 2019-2025” (dokonano poprawek polegających na uaktualnieniu danych oraz drobnych poprawek redakcyjnych) (10:04)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Teodor Okos, Rudolf Urban, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Miedziana na lata 2019-2025” . (10:04)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Jan Czech, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Alfred Kobienia
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad zmianą treści projektu uchwały
(dopisano § o treści: „Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVII/170/2012 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski 2011-2032). (10:08)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Anna Gebauer, Jan Czech, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Joanna Woszek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (10:08)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Alfred Kobienia, Jan Czech, Anna Gebauer, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Krzysztof Halupczok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Społeczno-Gospodarczej Nr 12/2019 (10:12)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Jan Czech, Teodor Okos, Szymon Dyga, Andrzej Mateja, Rudolf Urban
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 11/2019 (10:22)
Wyniki imienne:
ZA(9):
Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Rafał Zmuda, Ewa Szymik
PRZECIW(1):
Teodor Okos
WSTRZYMUJĘ SIĘ(5):
Szymon Dyga, Jan Czech, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Alfred Kobienia
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 12/2019 (10:31)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Jan Czech, Andrzej Klama, Ewa Szymik, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Waldemar Schreiber, Szymon Dyga
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 13/2019 (10:35)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jan Czech, Rudolf Urban

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 14/2019 (10:37)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Joanna Woszek, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Andrzej Mateja, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jan Czech, Rudolf Urban

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 15/2019 (10:38)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jan Czech, Rudolf Urban

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 16/2019 (10:38)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Szymon Dyga, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Andrzej Klama, Anna Gebauer, Joanna Woszek
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jan Czech, Rudolf Urban

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 17/2019 (10:39)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jan Czech, Rudolf Urban

Głosowanie nad WNIOSKIEM Komisji Rolnictwa Nr 18/2019 (10:40)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Anna Gebauer, Rafał Zmuda
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Teodor Okos
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jan Czech, Rudolf Urban

Wniosek Radnego Szymona Dygi (10:42)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Andrzej Klama, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Anna Gebauer
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jan Czech, Rudolf Urban

Wniosek Radnego Alfreda Kobieni (10:44)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Michał Wacławczyk, Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok, Andrzej Klama, Szymon Dyga, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Teodor Okos
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jan Czech, Rudolf Urban

Wniosek Radnego Andrzeja Mateji (10:46)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Andrzej Klama, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Ewa Szymik
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(2):
Jan Czech, Rudolf Urban

Wniosek Radnego Teodora Okos (10:50)
Wyniki imienne:
ZA(11):
Rafał Zmuda, Joanna Woszek, Andrzej Klama, Teodor Okos, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Waldemar Schreiber
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Szymon Dyga, Jan Czech, Rudolf Urban

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do PDFProtokół nr VII-2019 z sesji Rady Gminy Tarnów Opolski VIII kadencji RG 29.04.19.pdf (296,82KB)