Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 28.10.2019 r

Imienny wykaz głosowań radnych

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XII/2019 z dnia 28 października 2019 r.

 

Ujęcie w porządku obrad projektu uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (09:09)

Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Jan Czech.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad po zmianach (09:08)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Jan Czech, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Waldemar Wilk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Przyjęcie protokołu z sesji odbytej 20 września 2019 r. (09:10)
Wyniki imienne:
ZA(11):
Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Jan Czech, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Rudolf Urban.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Michał Wacławczyk.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (10:00)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Jan Czech, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019; (10:01)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Jan Czech, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Andrzej Klama.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad zmianą stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30 zł od 1 m² powierzchni (ust.1 pkt 1. lit.c) (10:05)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Rudolf Urban, Teodor Okos, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Jan Czech, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad zmianą stawki podatku od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (ust.1 pkt 2. lit.e) (10:06)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Jan Czech, Alfred Kobienia, Teodor Okos, Ewa Szymik.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tarnów Opolski (10:07)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Rudolf Urban, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama, Jan Czech, Alfred Kobienia, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia skargi nr OR.1510.1.2019. (10:08)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Andrzej Klama, Ewa Szymik, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Jan Czech.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga,  Rafał Zmuda.

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia skargi nr OR.1510.1.2019. (10:08)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Andrzej Klama, Ewa Szymik, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok, Waldemar Schreiber, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Jan Czech.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobui zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (10:09)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Ewa Szymik, Joanna Woszek, Jan Czech, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Andrzej Klama, Teodor Okos, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 29/2019 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:36)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Jan Czech, Waldemar Wilk, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Krzysztof Halupczok.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 19/2019 Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (10:39)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Teodor Okos, Krzysztof Halupczok, Joanna Woszek, Jan Czech, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Andrzej Klama.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(3):
Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rafał Zmuda.

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do Protokołu nr XII/2019 sesji Rady Gminy