Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXXI z dnia 20 marca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXI-225-2017 w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Opolskie -2.pdf (8,14MB)
PDFUZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXI-225-2017 -plan zagosp. Kąty Opolskie 2.pdf (1,52MB)

PDFUchwała Nr XXXI-226-2017 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miedziana – 2..pdf (5,03MB)
PDFUZASADNIENIE do Uchwały Nr XXXI-226-2017 -plan zagosp. Miedziana 2.pdf (1,18MB)

PDFUchwała nr XXXI-227-2017 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (205,18KB)

PDFUchwała Nr XXXI-228-2017 w sprawie zmiany statutu GOK.pdf (198,00KB)

PDFUchwała nr XXXI-229-2017 w sprawie zgody na przekazanie nieruchomosci na rzecz GOK.pdf (94,95KB)

PDFUchwała nr XXXI-230-2017 w sprawie zgody na odpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego.pdf (94,23KB)

PDFUchwała Nr XXXI-231-2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (360,60KB)

PDFUchwała nr XXXI-232-2017 w sprawie kryteriów na drugim etapie rekrutacji do przedszkoli.pdf (97,39KB)

PDFUchwała nr XXXI-233 -2017 w sprawie kryterió rekrutacji do publicznych szkół podstawowych.pdf (96,04KB)

PDFUchwała Nr XXXI-234-2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (718,58KB)

PDFUchwała nr XXXI-235-2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf (795,08KB)

PDFUchwała nr XXXI-236-2017 w sprawie funduszu sołeckiego.pdf (88,57KB)

PDFUchwała nr XXXI-237-2017 w przedmiocie zmiany uchwały dot. diet radnych.pdf (93,44KB)


PDFUchwała Nr XXXI/238/2017 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Tarnów Opolski.pdf (92,46KB)
Dokonuje się zmiany w uchwale:
PDFUchwała nr VI/45/2015 w sprawie zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonanwczych jednostek pomocniczych Gminy Tarnów Opolski.pdf (99,99KB)
Uchwały tracą moc z dniem 1 maja 2022 r.:
PDFUchwałaNr XL/315/2022 w sprawie ustalenia zasad przyznawania miesięcznych diet oraz zwrot kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Tarnów Opolski.pdf (184,69KB)


PDFUchwała Nr XXXI-239-2017 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi Pana S.N..pdf (43,13KB)

PDFUchwała nr XXXI-240-2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf (172,89KB)