Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 25 czerwca 2018 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf (394,61KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tarnów Opolski za rok 2017.pdf (232,24KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów Opolski.pdf (998,30KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (1,40MB)

JPEGmapka ul. Dębowa Tarnów Op..jpeg (239,12KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem.pdf (3,69MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Kąty Opolskie.pdf (676,78KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Nakło.pdf (963,90KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (279,25KB)

PDFWPF zał 1 czerwiec.pdf (126,53KB)

PDFWPF zał 2 czerwiec.pdf (84,33KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.pdf (356,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia finansowego gminy za rok 2017 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf (144,55KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (889,06KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (722,97KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Tarnowie Op..pdf (1,37MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLIV.340.2018 Rady Gminy Tarnów Op. z dnia 26.042018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci.pdf (136,74KB)