Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2017 rok

L.p.

Nazwa aktu prawnego

Numer

z dnia

Sprawa

1.

Zarządzenie

OR 120.1.2017

02.01.2017

Planu Finansowego Urzędu Gminy na 2017 rok

2.

Zarządzenie

OR 120.2.2017

02.01.2017

Przekazania uprawnień dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na 2017 rok

3.

Zarządzenie

OR 120.3.2017

26.01.2017

Zmian w budżecie

4.

Zarządzenie

OR 120.4.2017

01.02.2017

Wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektora w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Hala Sportowa

5.

Zarządzenie

OR 120.5.2017

01.02.2017

Zmian w budżecie

6.

Zarządzenie

OR 120.6.2017

14.02.2017

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

7.

Zarządzenie

OR 120.7.2017

14.02.2017

Zmian w budżecie

8.

Zarządzenie

OR 120.8.2017

14.02.2017

Zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych w Urzędzie Gminy Tarnów Opolski

9.

Zarządzenie

OR 120.9.2017

14.02.2017

Zmiany zarządzenia Nr OR.0120.38.2015

10.

Zarządzenie

OR 120.10.2017

28.02.2017

Zmiany w budżecie

11.

Zarządzenie

OR 120.11.2017

06.03.2017

Zmiany w budżecie

12.

Zarządzenie

OR 120.12.2017

16.03.2017

Zmiany w budżecie

13.

Zarządzenie

OR 120.13.2017

20.03.2017

Przeglądu materiałów w celu ustalenia, czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony

14.

Zarządzenie

OR 120.14.2017

30.03.2017

Zmiany w budżecie

15.

Zarządzenie

OR 120.15.2017

 

31.03.2017

Zatwierdzenia regulaminu do I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Kosorowicach oraz powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu

15.

Zarządzenie

OR 120.15.2017

10.04.2017

Prowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

16.

Zarządzenie

OR 120.16.2017

13.04.2017

Zmiany w budżecie

17.

Zarządzenie

OR 120.17.2017

 

21.04.2017

Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów Opolski”

18.

Zarządzenie

OR 120.18.2017

27.04.2017

Zmiany w budżecie

19.

Zarządzenie

OR 120.19.2017

 

07.05.2017

Wydzierżawienia nieruchomości w miejscowości Miedziana oraz ustalenie stawki czynszu dzierżawnego

19.

Zarządzenie

OR 120.20.2017

08.05.2017

Zmiany w budżecie

20.

Zarządzenie

OR 120.21.2017

23.05.2017

Zmiany w budżecie

21.

Zarządzenie

OR 120.21.2017

23.05.2017

Zmiany w budżecie

22.

Zarządzenie

OR 120.22.2017

29.05.2017

Zmiany w budżecie

23.

Zarządzenie

OR.120.23.2017

31.05.2017

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia  postępowania pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”

24.

 

Zarządzenie

OR.120.24.2017

02.06.2017

Anulowano

25.

 

Zarządzenie

OR.120.25.2017

02.06.2017

Zmiany w budżecie

26.

 

Zarządzenie

OR.120.26.2017

22.06.2017

Zmiany w budżecie

27.

 

Zarządzenie

OR.120.27.2017

23.06.2017

Zmian w budżecie

28.

Zarządzenie

OR.120.28.2017

27.06.2017

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolskim”

29.

 

Zarządzenie

OR.120.29.2017

06.07.2017

Zmiany w budżecie

30.

Zarządzenie

OR.120.30.2017

 

21.07.2017

Zmiany w budżecie

31.

Zarządzenie

OR.120.31.2017

28.07.2017

Rachunkowości podatkowej odnośnie wymiaru, poboru i windykacji podatków, opłat lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

32.

 

Zarządzenie

OR.120.32.2017

04.08.2017

Zmiany w budżecie

33.

Zarządzenie

OR.120.33.2017

10.08.2017

Wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektora w referacie gospodarki terenowej

i inwestycji

34.

Zarządzenie

OR.120.34.2017

10.08.2017

Przyjęcie „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonym stanowisku w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim”

35.

Zarządzenie

OR.120.35.2017

28.08.2017

Zmiany w budżecie

36.

 

Zarządzenie

OR.120.36.2017

28.08.2017

Zmiany w budżecie

37.

Zarządzenie

OR.120.37.2017

12.09.2017

Wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze- inspektora w referacie gospodarki terenoweji inwestycji

38.

 

Zarządzenie

OR.120.38.2017

20.09.2017

Zmiany w budżecie

39.

Zarządzenie

OR.120.39.2017

20.09.2017

Zmiany w budżecie

40.

Zarządzenie

OR.120.40.2017

04.10.2017

Zmiany w budżecie

41.

Zarządzenie

OR.120.41.2017

12.10.2017

Przeprowadzenia inwentaryzacji

42.

 

Zarządzenie

OR.120.42.2017

23.10.2017

Powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowie Opolskim Pani Monice Silarskiej

43.

Zarządzenie

OR.120.43.2017

20.10.2017

Udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim dnia wolnego w zamian za dzień 11 listopada 2017 roku

44.

 

Zarządzenie

OR.120.44.2017

23.10.2017

Zmiany w budżecie

45.

 

Zarządzenie

OR.120.45.2017

23.10.2017

Zmiany w planie wydatków budżetowych

45.

Zarządzenie

OR.120.45.2017

25.10.2017

Gospodarowanie mieniem gminy

46.

 

Zarządzenie

OR.120.46.2017

08.11.2017

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim

47.

Zarządzenie

OR.120.47.2017

08.11.2017

Zmiany w budżecie

48.

 

Zarządzenie

OR.120.48.2017

08.11.2017

Anulowano

49.

Zarządzenie

OR.120.49.2017

13.11.2017

Wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektora ( stanowisko ds. wymiaru podatkowego i egzekucji w Urzędzie Gminyw Tarnowie Opolskim w Referacie Budżetowo- Finansowym)

50.

 

Zarządzenie

OR.120.50.2017

13.11.2017

Wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze-referenta (biuro obsługi klienta w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim w Referacie Organizacyjnym)

51.

 

Zarządzenie

OR.120.51.2017

13.11.2017

Wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze- radcy prawnego w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim

52.

 

Zarządzenie

OR.120.52.2017

22.11.2017

w sprawie projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na rok 2018

53.

Zarządzenie

OR.120.53.2017

22.11.2017

Powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Tarnów Opolski, jej jednostek organizacyjnych i innych”

53/1

Zarządzenie

OR.120.53/1.2017

22.11.2017

Projekt planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, podlegających przekazaniu do budżetu państwa

54.

 

Zarządzenie

OR.120.54.2017

01.12.2017

w sprawie zmian w budżecie

55.

 

Zarządzenie

OR.120.55.2017

01.12.2017

Zmian w budżecie

56.

 

Zarządzenie

OR.120.56.2017

04.12.2017

Udzielenie pracownikom Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim dnia wolnego w zamian za dzień 6 stycznia 2018 roku

57.

 

Zarządzenie

OR.120.57.2017

04.12.2017

Ustalenie Regulaminu pracy w Urzędzie gminy w Tarnowie Opolskim

58.

 

Zarządzenie

OR.120.58.2017

04.12.2017

Wprowadzenie Regulaminu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych

59.

Zarządzenie

OR.120.59.2017

11.12.2017

Zmiany w budżecie

60.

Zarządzenie

OR.120.60.2017

18.12.2017

Gospodarowanie mieniem gminy

61.

Zarządzenie

OR.120.61.2017

27.12.20

Zmiany w budżecie

62.

 

Zarządzenie

OR.120.62.2017

29.12.2017

Plan finansowy wydatków niewygasłych w 2017 roku

63.

Zarządzenie

OR.120.63.2017

29.12.2017

Gospodarowanie mieniem gminy

64.

Zarządzenie

OR.120.64.2017

29.12.2017

Ustalenie rocznego planu kontroli wewnętrznych, podległych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski na rok 2018

65.

Zarządzenie

OR.120.65.2017

29.12.2017

Wzory dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności, zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustaleniu poziomu istotności, po przekroczeniu którego jednostka dokonuje wzajemnych wyłączeń w sprawozdaniach finansowych łącznych.