Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy jako Kierownika Urządu Gminy za 2016 rok

 

L.p.

Nazwa aktu prawnego

Numer

z dnia

Sprawa

1.

Zarządzenie

OR 120.1.2016

04.01.2016

Planu Finansowego Urzędu Gminy na 2016 rok

2.

Zarządzenie

OR 120.2.2016

04.01.2016

Przekazania uprawnień dla kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na 2016 rok

3.

Zarządzenie

OR 120.3.2016

07.01.2016

Zmian w budżecie

4.

Zarządzenie

OR 120.4.2016

18.04.2016

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Tarnów Opolski

5.

Zarządzenie

OR 120.5.2016

 ----------

Anulowano

6.

Zarządzenie

OR 120.6.2016

22.01.2016

Gospodarowania mieniem gminy

7.

Zarządzenie

OR 120.7.2016

01.02.2016

Zmian w budżecie

8.

Zarządzenie

OR 120.8.2016

18.02.106

Wyznaczenia składu komisji przeprowadzającej nabór na wolne stanowisko urzędnicze –inspektora w Referacie GT

9.

Zarządzenie

OR 120.9.2016

18.02.2016

Zmian w budżecie

10.

Zarządzenie

OR 120.10.2016

02.03.2016

Zmian w budżecie

11.

Zarządzenie

OR 120.11.2016

----------------

Anulowano

12.

Zarządzenie

OR 120.12.2016

31.03.2016

Zmian w budżecie

13.

Zarządzenie

OR 120.13.2016

31.03.2016

Zatwierdzenia Regulaminu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Op.

14.

Zarządzenie

OR 120.14.2016

06.04.2016

Zmian w budżecie

15.

Zarządzenie

OR 120.15.2016

15.04.2016

Zmian w budżecie

16.

Zarządzenie

OR 120.16.2016

15.04.2016

Nieodpłatnego przekazania środka trwałego (samochód pożarniczy) stanowiącego własność Gminy

17.

Zarządzenie

OR 120.17.2016

29.04.2016

Zmian w budżecie

18.

Zarządzenie

OR 120.18.2016

09.05.2016

Zmian w budżecie

19.

Zarządzenie

OR 120.19.2016

27.05.2016

Zmian w budżecie

20.

Zarządzenie

OR 120.20.2016

27.05.2016

Aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Tarnów Op.

21.

Zarządzenie

OR 120.21.2016

06.06.2016

Zmian w budżecie

22.

Zarządzenie

OR 120.22.2016

20.06.2016

Zmian w budżecie

23.

Zarządzenie

OR 120.23.2016

30.06.2016

Zmian w budżecie

24.

Zarządzenie

OR 120.24.2016

01.07.2016

Ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Parku Technologiczno-Innowacyjnego Sp.Z.o.o. w Przyworach

25.

Zarządzenie

OR 120.25.2016

01.07.2016

Gospodarowania mieniem gminy

26.

Zarządzenie

OR 120.26.2016

07.07.2016

Zmian w budżecie

27.

Zarządzenie

OR 120.27.2016

18.07.2016

Zmian w budżecie

28.

Zarządzenie

OR 120.28.2016

18.07.2016

Wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wygaśnięcie oraz ustanowienie prawa trwałego zarządu

29.

Zarządzenie

OR 120.29.2016

29.07.2016

Zmian w budżecie

30.

Zarządzenie

OR 120.30.2016

05.08.2016

Zmian w budżecie

31.

Zarządzenie

OR 120.31.2016

17.08.2016

Zmian w budżecie

32.

Zarządzenie

OR 120.32.2016

30.08.2016

Zmian w budżecie

33.

Zarządzenie

OR 120.33.2016

07.09.2016

Zmian w budżecie

34.

Zarządzenie

OR 120.34.2016

07.09.2016

Zmiany zarządzenia nr OR.0050.377.2014 z dnia 18.11.2014 w sprawie powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

35.

Zarządzenie

OR 120.35.2016

22.09.2016

Gospodarowania mieniem gminy

36.

Zarządzenie

OR 120.36.2016

-------------

Anulowano

37.

Zarządzenie

OR 120.37.2016

22.09.2016

Odwołania członka Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

38.

Zarządzenie

OR 120.38.2016

22.09.2016

Zmian w budżecie

39.

Zarządzenie

OR 120.39.2016

30.09.2016

Wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) i pieniężnego do spółki PTI Z.o.o. z siedzibą w Przyworach

40.

Zarządzenie

OR 120.40.2016

29.09.2016

Sposobu realizacji zadań w wypadku wprowadzenia i zmiany stopni alarmowych na terenie gminy Tarnów Opolski

41.

Zarządzenie

OR 120.41.2016

04.10.2016

Zmian w budżecie

42.

Zarządzenie

OR 120.42.2016

07.10.2016

Zmian w budżecie

43.

Zarządzenie

OR 120.43.2016

20.10.2016

Zmian w budżecie

44.

Zarządzenie

OR 120.44.2016

31.10.2016

Zmian w budżecie

45.

Zarządzenie

OR 120.45.2016

31.10.2016

Zmian w budżecie

46.

Zarządzenie

OR 120.46.2016

09.11.2016

Zmian w budżecie

47.

Zarządzenie

OR 120.47.2016

22.11.2016

Zmian w budżecie

48.

Zarządzenie

OR 120.48.2016

22.11.2016

Przeprowadzenia inwentaryzacji

49.

Zarządzenie

OR 120.49.2016

23.11.2016

Odwołania członka Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

50.

Zarządzenie

OR 120.50.2016

24.11.2016

Zasad centralizacji rozliczeń podatku od towaru i usług przez Gminę Tarnów Opolski

51.

Zarządzenie

OR 120.51.2016

24.11.2016

Zmian w budżecie

52.

Zarządzenie

OR 120.52.2016

---------------

Anulowano

53.

Zarządzenie

OR 120.53.2016

06.12.2016

Zmian w budżecie

54.

Zarządzenie

OR 120.54.2016

07.12.2016

Zmian w budżecie

55.

Zarządzenie

OR 120.55.2016

15.12.2016

Zmian w budżecie

56.

Zarządzenie

OR 120.56.2016

15.12.2016

Projektu planu finansowego dochodów i wydatków Urzędu Gminy na 2017 rok

57.

Zarządzenie

OR 120.57.2016

22.12.2016

Zmian w budżecie

58.

Zarządzenie

OR 120.58.2016

29.12.2016

Plan finansowy wydatków niewygasłych w 2016r

59.

Zarządzenie

OR 120.59.2016

29.12.2016

Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Tarnów Op.

60.

Zarządzenie

OR 120.60.2016

29.12.2016

Aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Tarnów Op.

61

Zarządzenie

OR 120.61.2016

30.12.2016

Roczny plan kontroli wewnętrznych, podległych jednostek organizacyjnych Gminy Tarnów Opolski na rok 2017