Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotycząca unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku

Informacja dot. unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski w 2019 roku.

 

Wójt Gminy Tarnów Opolski, informuje iż uzyskano dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w ramach zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski w roku 2018”.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wyniosła:

- 82% kosztów kwalifikowanych dotacja ze środków:

           Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  tj. 3539,71 zł;

           Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tj. 3539,71 zł;

- 18% kosztów kwalifikowanych udział środków własnych beneficjenta, tj. 1 554,02 zł;

Dofinansowaniem objętych zostało 15 beneficjentów z terenu Gminy Tarnów Opolski w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, dzięki temu usuniętych zostało 14,864 Mg płyt azbestowo-cementowych.