Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała.XIII.106.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w  miejscowości Nakło

Uchwała Nr XIII/106/2019
Rady Gminy Tarnów Opolski

               z dnia 25 listopada 2019 r.                

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości  w  miejscowości  Nakło

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  9  lit. a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z  2019 r. poz. 1815 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się  zgodę na nieodpłatne nabycie  nieruchomości oznaczonych działkami nr  1685/203 o pow. 0,0444 ha, nr 1698/203 o pow. 0,1064  km 3 obręb  Nakło,  dla której Sąd Rejonowy w Opolu prowadzi księgę  wieczystą Nr OP1O/00085659/8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

PDFUchwała.XIII.106.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w  miejscowości Nakło.pdf (89,71KB)