Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje - 2019 r.

Wykaz informacji o środowisku i jego ochronie za 2019 rok

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

1/2019

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „KOSOROWICE VIII” o powierzchni 0,7380 ha

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.04.2019

8

Dokument wytworzył

KRUSZYWA Sp. z o.o., ul. Luboszycka 60, Zawada k/Opola, 46-022 Luboszyce

9

Data dokumentu

22.07.2019 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

22.07.2019 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

 

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

2/2019

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Budowa elektrowni wodnej Kąty Opolskie

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.06.2019

8

Dokument wytworzył

KRUSZYWA Sp. z o.o., ul. Luboszycka 60, Zawada k/Opola, 46-022 Luboszyce

9

Data dokumentu

06.09.2019 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

09.10.2019 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-

 

 

 

 

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer kart/rok

3/2019

2

Rodzaj dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji

3

Temat dokumentu

- ochrona powietrza

- ochrona wód

- ochrona powierzchni ziemi

- ochrona przed hałasem

- ochrona przed polami elektromagnetycznymi

- ochrona kopalin

- ochrona zwierząt oraz roślin

4

Nazwa dokumentu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1750 O na odcinku Tarnów Opolski- Nakło w zakresie budowy drogi rowerowej”

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

województwo opolskie, powiat opolski, gmina Tarnów Opolski

7

Znak sprawy

ZPŚ.6220.07.2019

8

Dokument wytworzył

Gmina Tarnów Opolski

9

Data dokumentu

08.11.2019 r.

10

Dokument zatwierdził

Nie dotyczy

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.11.2019 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

13

Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

nie

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

-

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

 

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępnienia informacji

-

18

Uwagi

-