Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2020 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych z dnia 18 grudnia

Protokół z wyboru ofert w zapytaniu ofertowym

Zamawiający:

Gmina Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Opolski

 

W dniu 18 grudnia 2019 r. w siedzibie Zamawiającego ogłoszono zapytanie ofertowe na:

Usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2020 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych wg załącznika nr 1 oraz wywóz odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów Opolski wg załącznika nr 2.

Szczegółowa treść zapytania dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

W postępowaniu udział wziął 1 Wykonawca.

Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany na podstawie oferowanej ceny (100 pkt).

Lp.

Nazwa/Imię i nazwisko

Otrzymane punkty

1.

Remondis Opole Sp. z o.o.

100

 

Wybrano ofertę firmy Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole

Uzasadnienie: oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Data sporządzenia protokołu: 31.12.2019 r.

 

                                                                                                                                               Zatwierdzam:

                                                                                                   Z up. Wójta Gminy

                                                                                                   SEKRETARZ GMINY

                                                                                                    Czesław Bargiel

 

 

 

PDFProtokół z wyboru ofert.pdf (162,20KB)

 


Tarnów Opolski,  dn. 18 grudnia 2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

Gmina Tarnów Opolski zleci usługi wywozu odpadów komunalnych w roku 2020 z pojemników zlokalizowanych przy drogach i obiektach gminnych wg załącznika nr 1 oraz wywóz odpadów z koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Tarnów Opolski wg załącznika nr 2.

Proszę o przesłanie oferty cenowej w terminie do 27.12.2019 r. do godz. 10:00 na adres ug@tarnowopolski.pl. Zleceniobiorca dostarczy pojemniki na cały okres obowiązywania umowy, tj. od dnia 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Kosze uliczne oraz przystankowe (wskazane w Załączniku nr 1 i 2) stanowią własność Zleceniodawcy.

Kryterium wyboru ofert: cena - 100%.

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                                                                                                                                           

LP

MIEJSCOWOŚĆ

LOKALIZACJA

POJEMNIK 1100L [szt.]

POJEMNIK 240L [szt.]

POJEMNIK 110L - 120L [szt.]

POJEMNIK 1100L - ŻÓŁTA KALPA [szt.]

CZĘSTOLIWOŚĆ WYWOZU

1.

Tarnów Opolski

Urząd Gminy

X

2

X

1

co 2 tygodnie

Straż Pożarna

2

X

X

X

co 2 tygodnie

ul. Św. Marcina

X

X

X

1

co 2 tygodnie

Hala Sportowa

1

X

X

2

co 2 tygodnie

2.

Kąty Opolskie

Przystanek

 X

X

1

X

co 4 tygodnie

3.

Walidrogi

Parking

X

X

1

X

co 4 tygodnie

 

RAZEM

 

3

2

2

4

 

 

Załącznik nr 2

                                                                                                

LP

MIEJSCOWOŚĆ

LOKALIZACJA

KOSZ ULICZNY

KOSZ PRZYSTANKOWY

1

Tarnów Opolski

ul. Kopernika

4

X

ul. Ks. Klimasa

10

X

ul. Dworcowa

3

X

ul. Zielona

3

X

ul. Kościuszki

2

X

ul. Korczaka

1

X

ul. Ks. Klimasa i ul. Dworcowa

X

4

2

Kąty Opolskie

ul. Szeroka (plac zabaw)

1

X

Przystanek

X

1

3

Kosorowice

ul. Powstańców Śląskich

3

X

ul. Opolska i św. Jacka

X

5

4

Miedziana

ul. Wiejska

2

X

ul. Wiejska

X

4

5

Nakło

ul. Raszowska

1

X

ul. Przedszkolna

2

X

ul. Strzelecka i Tarnowska

1

X

ul. Kościelna

1

X

ul. Strzelecka

X

2

6

 

Przywory

ul. Wiejska i Krapkowicka

(plac zabaw + dom kultury)

4

5

7

Raszowa

ul. Ozimska

X

3

8

Walidrogi

ul. Opolska i Dąbrowicka

X

4

 

RAZEM:

 

38

28

DOCXKosze uliczne - zapytanie ofertowe.docx (17,89KB)
DOCXKlauzula informacyjna do Klientów Urzędu Gminy w Tarnowie Opolskim.docx (31,17KB)