Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

           

                    o  p r z e t a r g u   u s t n y m    n i e o g r a n i c z o n y m

 

                             Wójt Gminy Tarnów Opolski ogłasza  I  nieograniczony              

          przetarg ustny na zbycie  nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych

          pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

 

1.Nieruchomości  przeznaczone do przetargu oznaczone są działkami o numerach 

   w/m w pkt.3 położone w Tarnowie Opolskim przy ul. Zawadzkiego i w Przyworach

   przy ulicy Wiejskiej.

 

 

2.Dla nieruchomości tych Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych

   prowadzi Kw.Nr   76141 i 44606

 

3.Cena wywoławcza  dla nieruchomości oznaczonych numerami działek wynosi:

 

    dz.nr . 862 o pow.0.0857 ha     cena wywoławcza       35.000 zł  +  22%  Vat

    dz.nr . 864 o pow.0.0855 ha     cena wywoławcza       35.000 zł  +  22%  Vat

 

    dz.nr. 2015/413 o pow.0.1451 ha

    dz.nr. 2076/413 o pow.0.0166 ha                                  36.000 zł  +  22%  Vat

    dz.nr. 2037/410 o pow.0.0006 ha

                                          0.1623 ha

4.Nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Tarnów Op i Przywory

   przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne  

5.Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone i nie ma

   przeszkód w rozporządzaniu nimi.

 

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie gotówką wadium

   w wysokości : 10 %  ceny wywoławczej  , wpłata w kasie urzędu 

   gminy do dnia 15.06.2005r. do godz.14 lub na konto : WBK Bank Zachodni

   I Oddz.Tarnów Op – Nr  85109022420000000578015301

 

7.Wadium wpłacone przez uczestnika , który wygra przetarg zaliczone zostanie

   na poczet  ceny sprzedaży. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się

   osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy.

8.Wadium zwraca się natychmiast po przetargu.

 

9.Przetarg odbędzie się dnia 29 lipca 2005 r. o godz.12 w budynku Urzędu

   Gminy pok.2 w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6

 

10.Przetarg jest nieograniczony zgodnie z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów

     z dnia 14 września 2004r. Dz.U.Nr 207 poz.2108 w sprawie sposobu i trybu

     przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

11.Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyń.

      Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można

     uzyskać w pok.2 w Urzędzie Gminy tel:4644282 w.24  

informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę