Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Imienny wykaz głosowań radnych Gminy Tarnów Opolski - 27.01.2020 r.

Imienny wykaz głosowań radnych

Sesja Rady Gminy Tarnów Opolski Nr XV/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.

 

 

Głosowanie za przyjęciem porządku obrad (09:08)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Jan Czech, Anna Gebauer, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Przyjęcie protokołu nr XIV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. (09:09)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Ewa Szymik, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Jan Czech, Andrzej Klama, Teodor Okos, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Anna Gebauer.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; (09:43)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Andrzej Klama, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Krzysztof Halupczok, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Joanna Woszek, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Jan Czech, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  rok 2020 (09:44)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Andrzej Klama, Rudolf Urban, Alfred Kobienia, Ewa Szymik, Teodor Okos, Anna Gebauer.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów Opolski; (09:45)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Ewa Szymik, Krzysztof Halupczok, Jan Czech, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Anna Gebauer.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych i na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (09:45)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Anna Gebauer, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Jan Czech, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja, Alfred Kobienia, Teodor Okos.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad wnioskiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (09:59)
Wyniki imienne:
ZA(2):
Waldemar Schreiber, Andrzej Mateja.
PRZECIW(10):
Jan Czech, Alfred Kobienia, Szymon Dyga, Teodor Okos, Rudolf Urban, Rafał Zmuda, Ewa Szymik, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Klama.
WSTRZYMUJĘ SIĘ(3):
Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (10:00)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Szymon Dyga, Jan Czech, Joanna Woszek, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Rudolf Urban, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Michał Wacławczyk, Andrzej Mateja.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Krzysztof Halupczok, Anna Gebauer.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim (10:01)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Ewa Szymik, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Alfred Kobienia, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Teodor Okos, Rudolf Urban, Michał Wacławczyk, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Jan Czech, Andrzej Mateja
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Tarnów Opolski: (10:01)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Szymon Dyga, Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Waldemar Wilk, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Jan Czech, Andrzej Mateja, Michał Wacławczyk, Teodor Okos, Rudolf Urban, Rafał Zmuda.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (10:02)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Andrzej Klama, Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Anna Gebauer, Andrzej Mateja, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Jan Czech, Rudolf Urban, Teodor Okos, Ewa Szymik, Rafał Zmuda, Michał Wacławczyk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania (10:03)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Ewa Szymik, Waldemar Wilk, Joanna Woszek, Szymon Dyga, Jan Czech, Andrzej Klama, Waldemar Schreiber, Teodor Okos, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Alfred Kobienia, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 22/2020 Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (10:21)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Anna Gebauer, Teodor Okos, Waldemar Schreiber, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Jan Czech, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Alfred Kobienia.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 23/2020 Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (10:25)
Wyniki imienne:
ZA(12):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Rafał Zmuda, Waldemar Wilk, Alfred Kobienia, Joanna Woszek, Ewa Szymik, Rudolf Urban, Anna Gebauer, Jan Czech, Teodor Okos, Andrzej Mateja.
PRZECIW(1):
Michał Wacławczyk
WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):
Waldemar Schreiber, Andrzej Klama.
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad WNIOSKIEM Nr 34/2020 Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska (10:43)
Wyniki imienne:
ZA(15):
Krzysztof Halupczok, Szymon Dyga, Ewa Szymik, Alfred Kobienia, Andrzej Klama, Rafał Zmuda, Waldemar Schreiber, Joanna Woszek, Teodor Okos, Andrzej Mateja, Anna Gebauer, Michał Wacławczyk, Jan Czech, Rudolf Urban, Waldemar Wilk.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

Głosowanie nad wnioskiem Radnej Anny Gebauer (10:58)
Wyniki imienne:
ZA(14):
Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Ewa Szymik, Andrzej Klama, Joanna Woszek, Waldemar Wilk, Andrzej Mateja, Rafał Zmuda, Teodor Okos, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Szymon Dyga, Rudolf Urban, Waldemar Schreiber.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jan Czech.

Głosowanie nad wnioskiem Radnej Ewy Szymik (10:59)
Wyniki imienne:
ZA(13):
Krzysztof Halupczok, Michał Wacławczyk, Waldemar Schreiber, Ewa Szymik, Szymon Dyga, Joanna Woszek, Alfred Kobienia, Anna Gebauer, Rafał Zmuda, Rudolf Urban, Andrzej Mateja, Teodor Okos, Andrzej Klama.
PRZECIW(0):
WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):
Waldemar Wilk
NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1):
Jan Czech.

 

Imienny wykaz głosowań radnych stanowi załącznik do protokołu nr XV/2020 Rady Gminy.