Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

UWAGA

W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim zmienia sposób obsługi osób zainteresowanych.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych od pełnomocników wyborczych oraz osób indywidualnych przyjmowane są:

- drogą mailową na adres

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Tarnowie Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski,

- faxem pod nr tel. 77 4 644 282

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji należy przesłać najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 14:00

Zgłoszenia przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie wymagają podpisu elektronicznego. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń);

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Jeśli przesłane dokumenty będą kompletne (w przypadku dokonywania zgłoszenia przez osobę upoważnioną, dołączono skan upoważnienia, a zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej zawiera odręczny podpis) i nie zawierają błędów formalnych, zgłoszenie zostanie przyjęte, wydrukowane i wprowadzone do systemu.

Urzędnik Wyborczy Gminy Tarnów Opolski Pani Dorota Pawłowska kom. 887 643 311.

W sprawach bieżących prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77 46 40 854.

DOCDRUK - Zgłoszenie kandydata na członka OKW.doc (38,00KB)