Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja 2009r.

 

Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
1/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowy stacji paliw płynnych z infrastrukturą techniczną i zjazdami na drogi publiczne”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/01/09
Data złożenia
13.02.2009
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wycofanie wniosku
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

                                               
     Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
2/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowy stacji paliw płynnych z infrastrukturą techniczną i zjazdami na drogi publiczne”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/02/09
Data złożenia
17.02.2009
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat  Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

                                          
 Wniosek o wydanie zaświadczenia

Numer wpisu                                      
3/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie zaświadczenia do postanowienia nr OŚ-DŚ 7627/06/08
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/03/09
Data złożenia
23.03.2009
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
WIK Opole Sp.z o.o
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydano zaświadczenie dnia 27.03.2009
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
4/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  „Instalacja kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka im. J.Korczaka w Tarnowie Op.”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/04/09
Data złożenia
02.04.2009.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Bez rozpatrzenia
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

                                                          
Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
5/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa warsztatu mechaniki i elektroniki samochodowej dla samochodów do 3,5 t w Przyworach”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/05/09
Data złożenia
18.06.2009
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wycofanie wniosku dnia 05.08.2009
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
6/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego typu MOBIL-MAT
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/06/09
Data złożenia
21.07.2009.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Grupa CB PREFABRYKACJA Sp. z o. o OPOLBET Przywory
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Brak rozpatrzenia
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
7/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku PSP w Tarnowie Opolskim”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/07/09
Data złożenia
21.07.2009.
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Gmina Tarnów Opolski , ul. Dworcowa 6
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Wójt Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja o umorzeniu postępowania
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
8/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego typu MOBIL-MAT
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/08/09
Data złożenia
14.08.2009
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Grupa CB PREFABRYKACJA Sp. z o. o, OPOLBET Przywory
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
9/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa warsztatu mechaniki i elektroniki samochodowej dla samochodów do 3,5 t w Przyworach”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/09/09
Data złożenia
26.08.2009
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydano decyzję dn. 09.11.2009
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 
Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
10/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego „Instalacja kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka im. J.Korczaka w Tarnowie Op.”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/10/09
Data złożenia
31.08.2009
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim 
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja o umorzeniu postępowania
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
1
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja o umorzeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku PSP w Tarnowie Opolskim”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/07/09
4.
Data wydania
11.09.2009r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
7/2009
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
4
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia ooś dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa warsztatu mechaniki i elektroniki samochodowej dla samochodów do 3,5 t w Przyworach”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/09/09
4.
Data wydania
02.10.2009r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
9/2009
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-

 
Wniosek o wydanie decyzji

Numer wpisu                                      
11/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa jakości edukacji w szkołach i gimnazjach Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz wymianę okien”
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/11/09
Data złożenia
09.10.2009
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Wyłączenie jawności informacji
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Decyzja o umorzeniu postępowania
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
Brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
2
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja o umorzeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Instalacja kolektorów słonecznych na budynku Domu Dziecka im. J.Korczaka w Tarnowie Op.”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/10/09
4.
Data wydania
12.10.2009r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
10/2009
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-

 
Wniosek o wydanie opinii

Numer wpisu                                      
12/2009
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie opinii o braku znaczącego wpływu na środowisko naturalne, wybudowanie w Gminie obiektów (kanalizacja sanitarna – Kąty Opolskie i Przywory)
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/12/09
Data złożenia
13.10.2009
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Uniwersytet Opolski
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
Wydano opinię
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
3
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja o umorzeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Poprawa jakości edukacji w szkołach i gimnazjach Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz wymianę okien”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/11/09
4.
Data wydania
27.10.2009r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
11/2009
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-

 

Lp.
Decyzje i postanowienia.
1.
Numer wpisu
5
2.
Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa warsztatu mechaniki i elektroniki samochodowej dla samochodów do 3,5 t w Przyworach”
3.
Znak sprawy
OŚ-DŚ 7627/09/09
4.
Data wydania
09.11.2009r.
5.
Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.
Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
Gmina Tarnów Opolski
7.
Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia
9/2009
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Środowiska
9.
Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach
Ostateczna
10.
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
-
11.
Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy
-

 
 
Lp.
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1.      
Numer wpisu
1
2.      
Nazwa projektu dokumentu
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
3.      
Zakres przedmiotowy dokumentu
Gospodarka odpadami na terenie Gminy Tarnów Opolski
4.      
Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu
30.10.2009r. Opole
5.      
Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.      
Organ zatwierdzający projekt dokumentu
Rada Gminy Tarnów Opolski
7.      
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Op.
8.      
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
-
9.      
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
 
10.  
Uwagi
-
 
Lp.
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
1.      
Numer wpisu
2
2.      
Nazwa projektu dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
3.      
Zakres przedmiotowy dokumentu
Ochrona środowiska na terenie Gminy Tarnów Opolski
4.      
Data i miejsce sporządzenia projektu dokumentu
30.10.2009r. Opole
5.      
Organ przedkładający (opracowujący) projekt dokumentu
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.      
Organ zatwierdzający projekt dokumentu
Rada Gminy Tarnów Opolski
7.      
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Op.
8.      
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
-
9.      
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla zatwierdzonego dokumentu
 
10.  
Uwagi
-
 
 
Lp.
Polityka, strategie, plan lub program
1.      
Numer wpisu
1
2.      
Nazwa dokumentu
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016
3.      
Zakres przedmiotowy dokumentu
Ochrona środowiska na terenie Gminy Tarnów Opolski
4.      
Data zatwierdzenia dokumentu
 
5.      
Organ przedkładający (opracowujący) dokumentu
Wójt Gminy Tarnów Opolski
6.      
Organ zatwierdzający dokumentu
Rada Gminy Tarnów Opolski
7.      
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Op.
8.      
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
-
9.      
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu
1
10.  
Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
 
11.  
Uwagi
-
 
Lp.
Polityka, strategie, plan lub program
12.  
Numer wpisu
2
13.  
Nazwa dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2009-2012 z perspektywą 2013-2016
14.  
Zakres przedmiotowy dokumentu
Ochrona środowiska na terenie Gminy Tarnów Opolski
15.  
Data zatwierdzenia dokumentu
 
16.  
Organ przedkładający (opracowujący) dokumentu
Wójt Gminy Tarnów Opolski
17.  
Organ zatwierdzający dokumentu
Rada Gminy Tarnów Opolski
18.  
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)
Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Op.
19.  
Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji
-
20.  
Numer karty informacyjnej sporządzonej dla projektu dokumentu
2
21.  
Informacja o zmianach wprowadzonych w dokumencie po jego zatwierdzeniu (m.in. data, zakres)
 
22.  
Uwagi
-