Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje - 2011r


 

     Wniosek o wydanie decyzji

 

Numer wpisu                                      

1/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „KOSOROWICE VI”

Znak sprawy

OS.6220.01.2011

Data złożenia

27.01.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Kruszywa Sp. z o.o. Zawada ul. Luboszycka 60 – Paweł Grabowski

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

-

Uwagi

-

 

 

Numer wpisu                                      

2/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie „Wiaty magazynowej wyrobów gotowych”

Znak sprawy

OS.6220.02.2011

Data złożenia

24.02.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Ewa Smurzyńska – pełnomocnik Przedsiębiorstwa „LABTAR” Sp. z o.o., Tarnów Opolski

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

-

Uwagi

-

 

 

Numer wpisu                                      

3/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie „Instalacji stalowego zbiornika V=50m3 z zadaszeniem pola magazynowego wyrobów workowych”

Znak sprawy

OS.6220.03.2011

Data złożenia

24.02.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Ewa Smurzyńska – pełnomocnik Przedsiębiorstwa „LABTAR” Sp. z o.o., Tarnów Opolski

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

-

Uwagi

-

 

 

Numer wpisu                                      

4/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „KOSOROWICE-PRZYWORY”

Znak sprawy

OS.6220.04.2011

Data złożenia

08.04.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Kruszywa Sp. z o.o. Zawada ul. Luboszycka 60 – Paweł Grabowski

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

-

Uwagi

-

 

 

Numer wpisu                                      

5/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek wydanie decyzji -zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski

Znak sprawy

OS.6233.01.2011

Data złożenia

16.03.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Veolia Usługi dla Środowiska SA Oddział w Krapkowicach

Ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 wydano decyzję nr OS.6233.01.2011 z dnia 18.04.2011r.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

3

Uwagi

-

 

 

 

Numer wpisu                                      

6/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa rurociągu dla odbioru wody z instalacji odwadniającej kopalnię Lhoist Opolwap w Tarnowie Opolskim”

Znak sprawy

OS.6220.05.2011

Data złożenia

19.05.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Lhoist Opolwap S.A. 46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

9

Uwagi

-

 

 

 

Numer wpisu                                      

7/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek zmianę decyzji zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Znak sprawy

GT-OŚ 7617/02/06

Data złożenia

14.04.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

WC SERWIS Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

Ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

-

Uwagi

-

 

 

 

Numer wpisu                                      

8/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Znak sprawy

OS.6233.02.2011

Data złożenia

16.08.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

ENVIPRO Usługi Komunalne

Ul. Wschodnia 25

45-449 Opole

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

-

Uwagi

-

 

 

 

Numer wpisu                                      

9/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Remont linii napowietrznej 110 kV Proszowice Górażdże”

Znak sprawy

OS.6220.07.2011

Data złożenia

09.09.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

ENERGIAPROJEKT – KRAKÓW SA

Ul. Mazowiecka 21

30-019 Kraków

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Przekazano zgodnie z kompetencjami do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

-

Uwagi

-

 

 

 

Numer wpisu                                      

10/2011

Zakres przedmiotowy wniosku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Przywory”

Znak sprawy

OS.6220.08.2011

Data złożenia

06.10.2011

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)

Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych

Ul. Kominka 3

45-032 Opole

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Brak

Nazwa organu- adresata wniosku

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

brak

Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy

-

Uwagi

-

 

 

 

Numer wpisu                                      
11/2011
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Przebudowa drogi powiatowej nr 1712O na odcinku Tarnów Opolski – Kosorowice”
Znak sprawy
OS.6220.09.2011
Data złożenia
06.12.2011
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Tomasz Sokulski, Biuro Usług Technicznych „DROGTOM” 45-401 Opole, ul. Chełmska 9/2
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Ochrona Środowiska i Rolnictwo
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 
 

 

Numer wpisu                                      
12/2011
Zakres przedmiotowy wniosku
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie oczyszczalni ścieków w Kosorowicach realizowanej w ramach projektu „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap”
Znak sprawy
OS.6220.10.2011
Data złożenia
09.12.2011
Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa jednostki, siedziba, adres, regon)
Tomasz Krysiak, Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o., 52-019 Wrocław, ul. Brochowska 10
Wyszczególnienie załączników do wniosku
Brak
Nazwa organu- adresata wniosku
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)
Ochrona Środowiska i Rolnictwo
Informacja o sposobie zakończenia postępowania (nr wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)
 
Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji
brak
Numery innych kart w wykazie dot. wnioskodawcy
-
Uwagi
-
 

 

 

Decyzje i postanowienia

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

1

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa rurociągu dla odbioru wody z instalacji odwadniającej kopalnię Lhoist Opolwap w Tarnowie Opolskim”

3.

Znak sprawy

OŚ-DŚ 7627/09/10

4.

Data wydania

28.01.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Lhoist Opolwap S.A. 45-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

10/2010

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

10/2010, 2 z 2011r.

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

2

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa rurociągu dla odbioru wody z instalacji odwadniającej kopalnię Lhoist Opolwap w Tarnowie Opolskim”

3.

Znak sprawy

OŚ-DŚ 7627/09/10

4.

Data wydania

05.05.2010

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Lhoist Opolwap S.A. 45-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

10/2010

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

10/2010, 1 z 2011r.

 

  

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

3

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja  - zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski

3.

Znak sprawy

OS.6233.01.2011

4.

Data wydania

18.04.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Veolia Usługi dla Środowiska SA Oddział w Krapkowicach

ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

5/2011

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

5/2011

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

4

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Instalacji stalowego zbiornika V=50m3 z zadaszeniem pola magazynowego wyrobów workowych”

3.

Znak sprawy

OS.6220.03.2011

4.

Data wydania

13.05.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o., Tarnów Opolski

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

3/2011

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

5

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Wiaty magazynowej wyrobów gotowych”

3.

Znak sprawy

OS.6220.02.2011

4.

Data wydania

11.05.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o., Tarnów Opolski

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

2/2011

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

6

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „KOSOROWICE VI”

3.

Znak sprawy

OS.6220.01.2011

4.

Data wydania

20.05.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Kruszywa Sp. z o.o. Zawada ul. Luboszycka 60 – Paweł Grabowski

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

1/2011

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

7

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Instalacji stalowego zbiornika V=50m3 z zadaszeniem pola magazynowego wyrobów workowych”

3.

Znak sprawy

OS.6220.03.2011

4.

Data wydania

22.06.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o., Tarnów Opolski

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

3/2011, 4

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

8

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Wiaty magazynowej wyrobów gotowych”

3.

Znak sprawy

OS.6220.02.2011

4.

Data wydania

22.06.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o., Tarnów Opolski

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

2/2011, 5

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

9

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa rurociągu dla odbioru wody z instalacji odwadniającej kopalnię Lhoist Opolwap w Tarnowie Opolskim”

3.

Znak sprawy

OS.6220.05.2011

4.

Data wydania

24.06.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Lhoist Opolwap S.A. 46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

6/2011

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

10

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „KOSOROWICE VI”

3.

Znak sprawy

OS.6220.01.2011

4.

Data wydania

27.06.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Kruszywa Sp. z o.o. Zawada ul. Luboszycka 60 – Paweł Grabowski

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

1/2011, 6

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

11

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Przywory 1”

3.

Znak sprawy

OŚ-DŚ 7627/08/10

4.

Data wydania

03.08.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Kruszywa Sp. z o.o. Zawada ul. Luboszycka 60 – Paweł Grabowski

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

9/2010

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna, postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko dnia 03.08.2011

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

12

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Odkrywkowego Zakładu Górniczego eksploatującego złoże kruszywa naturalnego „KOSOROWICE-PRZYWORY” o powierzchni 18,2668 ha

3.

Znak sprawy

OS.6220.04.2011

4.

Data wydania

04.08.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Przedsiębiorstwo „LABTAR” Sp. z o.o., Tarnów Opolski

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

4/2011

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna, postępowanie zawieszone do czasu przedłożenia raportu oddziaływania na środowisko dnia 04.08.2011, postępowanie ponownie podjęte dnia 21.09.2011

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

13

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja o zmianie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na świadczeniu usług: opróżniania zbiorników bezodpływowych    i transport nieczystości ciekłych

3.

Znak sprawy

GT-OŚ.7617/02/06

4.

Data wydania

08.07.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

WC SERWIS Sp. z o.o.

Spółka Komandytowa

Ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

7/2011

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

  

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

14

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Budowa rurociągu dla odbioru wody z instalacji odwadniającej kopalnię Lhoist Opolwap w Tarnowie Opolskim”

3.

Znak sprawy

OS.6220.05.2011

4.

Data wydania

16.08.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

Lhoist Opolwap S.A. 46-050 Tarnów Opolski, ul. Świerczewskiego 5

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

6/2011, 9

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

  

 

Lp.

Decyzje i postanowienia.

1.

Numer wpisu

15

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

Decyzja - zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski

3.

Znak sprawy

OS.6233.02.2011

4.

Data wydania

19.08.2011

5.

Nazwa organu, który wydał decyzje/postanowienie

Wójt Gminy Tarnów Opolski

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

ENVIPRO Usługi Komunalne

Ul. Wschodnia 25

45-449 Opole

7.

Numer wpisu wniosku dot. decyzji/postanowienia

8/2011

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, komórka organizacyjna, nr pokoju, nr telefonu)

Urząd Gminy Tarnów Opolski

Ochrona Środowiska i Rolnictwo

9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonaniu decyzji/postanowienia lub dokonanych w nich zmianach

Ostateczna

10.

Zastrzeżenia dot. udostępniania informacji

-

11.

Numery innych kart dot. podmiotu, którego decyzja/postanowienie dotyczy

-

 

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 

 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
1
Nr wpisu
1/2011
2
Nazwa dokumentu
Realizacja Odkrywkowego Zakładu Górniczego eksploatującego złoże kruszywa naturalnego „Kosorowice-Przywory” o powierzchni 18,2668
3
Zakres przedmiotowy dokumentu
Warunki środowiskowe
4
Data i miejsce sporządzenia dokumentu
Wrzesień 2011
5
Zamawiający wykonanie dokumentu
Kruszywa Sp. z o.o. Zawada , ul. Luboszycka 60
6
Wykonawca dokumentu
Zakład Projektowo-Usługowy HI-EKO s.c. Zbigniew Juszczak
7
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Tarnów Opolski, pok. 3
8
Zastrzeżenia dot. nieudostępniania informacji
brak
9
Nr innych kart dot. podmiotu, który opracował dokument
 
10
Nr innych kart dot. podmiotu, który wykonał dokument
 
11
Uwagi
-
 
 

 

Lp.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
1
Nr wpisu
2/2011
2
Nazwa dokumentu
Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Przywory 1” na dzałkach nr 1907/552 i 553
3
Zakres przedmiotowy dokumentu
Warunki środowiskowe
4
Data i miejsce sporządzenia dokumentu
Listopad  2011
5
Zamawiający wykonanie dokumentu
Kruszywa Sp. z o.o. Zawada , ul. Luboszycka 60
6
Wykonawca dokumentu
Zakład Projektowo-Usługowy HI-EKO s.c. Zbigniew Juszczak
7
Miejsce przechowywania
Urząd Gminy Tarnów Opolski, pok. 3
8
Zastrzeżenia dot. nieudostępniania informacji
brak
9
Nr innych kart dot. podmiotu, który opracował dokument
 
10
Nr innych kart dot. podmiotu, który wykonał dokument
 
11
Uwagi
-
  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Tarnów Opolski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Małgorzata Bahryj
Data wytworzenia: 2011