Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr 204/2020 PKW z dnia 5 sierpnia 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 204/2020
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


z dnia 5 sierpnia 2020 r.


w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych
w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), w związku zuchwałą Sądu Najwyższego zdnia3 sierpnia 2020 r. sygn. akt I NSW 5890/20 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1335), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się okręgowe i obwodowe komisje wyborcze powołane w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych nadzień 28 czerwca 2020 r., po wykonaniu ich ustawowych zadań.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

Sylwester Marciniak