Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała nr XLIII-296-2014 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju dróg gminnych

Uchwała Nr XLIII/296/2014
Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie przyjęcia „ Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski”

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i art. 7 ust. 1 pkt 2 ustaw z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2013 poz. 260 z późn. zm.), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

 

§1. Przyjmuje się „Plan rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Tarnów Opolski stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

DOCUchwała nr XLIII-296-2014 w sprawie przyjęcia Planu rozwoju dróg gminnych.doc (26,50KB) z dnia 28.04.2014r