Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy - 2006

 Zarządzenia Wójta Gminy - 2006 rok

DOCzarządzenie Nr I/225/06 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.doc (25,00KB)

DOCZarządzenie Nr OR 0153/1/06 - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2006 zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.doc (655,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-226-06 w spr ustaleniu czynszu za wynajem sanitariatów w Walidrogach.doc (15,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-227-06 w spr obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu.doc (13,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-228-06 w spr ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży.doc (14,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-229-06 w spr ustalenia ceny wywoławczej.doc (11,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-230-06 w spr zatwierdzenia regulaminu przetargudoc.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-231-06 w spr doskonalenia zawodowego nauczycieli..doc (44,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-233-06 w spr zatwierdzenia regulaminu przetargu i komisji przetargowejdoc.doc (20,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-234-06 w spr ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przznaczonej do sptrzedaży w drodze przetargowej.doc (27,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-235-06 w spr wyrażenia zgody na podział nieruchomości w Tarnowie Opolskim.doc (24,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-236-06 w spr wymagań dla przedsiębiorców.doc (31,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-237-06 w spr wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy.doc (31,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-222-05 w spr. projektu planu finansowego Urzędu Gminy.doc (295,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-223-05 w spr. układu wykonawczego planu dochodów i wydatków.doc (439,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-224-05 w spr. przekazania uprawnień dla kierowników jednostek.doc (22,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-232-06 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc (66,00KB)

DOCZarządzenie NrI-238-06 w spr. zmian w planie wydatków budżetowych.doc (22,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-239-06 w spr. zmiany układu wykonawczrgo budżetu na rok 2006.doc (27,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-240-06 w spr. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc (31,00KB)
DOCzarz Nr I-241-06 w spr ustalenia ceny dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.doc (10,00KB)

DOCzarz I-242-06 w spr wyrażenia zgody na podział nieruchomości.doc (12,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-241-06 w spr ustalenia ceny dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.doc (10,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-242-06 w spr wyrażenia zgody na podział nieruchomości.doc (12,50KB)

DOCzarządzenie Nr I-243-06 w spr odwołania dyrektora przedszkola w Nakle.doc (10,50KB)

DOCZarządzenie Nr I/244/06 w spr odwołania dyrektora przedszkola publicznego w Przyworach.doc (21,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-245-06 w spr. zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc (88,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-246-06 spr ustalenia stawki czynszu za wynajem sanitariatów w Walidrogach.doc (21,50KB)

DOCZarządzenie Nr I/248/06 w spr powołaniana komisji egazaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego Dariusza Galla.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Nr I/249/06 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela mianowanegoMoniki Krzeptoń.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Nr I/250/06 w spr powołania komisji egazaminacyjnej dla nauczycielana mianowanego księdza Józefa Mrochen.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Nr I/251/06 w spr powołania komisji egazaminacyjnej dla nauczyciela mianowanego Zuzanny Sładek-Pietrek.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Nr I/252/06 w spr powołania komisji egzaminiacyjnej dla nauczyciela mianowanego Joanny Wiktor.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Nr I/254/06 ogłoszenie wykazu dla nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.doc (64,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-255-06 w spr. zmiany układu wykonawczego.doc (51,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-256-06 w spr zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc (45,50KB)

DOCZarządzenie Nr I/257/06 w spr umorzenia opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.doc (21,50KB)

DOCZarządzenie NrI-259-06 powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Przyworach.doc (21,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-260-06 dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych.doc (32,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-261-06 ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Przedszkolu.doc (14,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-262-06 w spr zatwierdzenia regulaminu przetargu i powołania Komisji Przetargowej.doc (669,50KB)

DOCZarzadzenie NrI-263-06 w spr dokonania zmian w planie wydatków budżetowych.doc (29,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-264-06 powołanie komisji konkursowej.doc (23,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-265-06 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej..doc (31,00KB)

DOCzarzadzenie I -266- 06 dokonania zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych.doc (30,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-267-06 dokonania zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych.doc (30,00KB)

DOCZarządzenie Nr I-268-06 powierzenie dyrektora..doc (20,50KB)

JPEGZarzadzenie Nr I-270-06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu.jpeg (670,81KB)

JPEGZarzadzenie Nr I-270-06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu.jpeg (668,70KB)

DOCZarzadzenie Nr I-270-06 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przetargu.doc (240,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-271-06 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc (24,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-274-06 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc (31,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-275-06 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc (30,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-276-06 dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych.doc (33,50KB)

DOCZarządzenie Nr I-277-06 odwołania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nakle.doc (21,00KB)

DOCZarządzenie Nr II-2-06 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej i ustalenia regulaminu pracy komisji.doc (217,50KB)