Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 30 listopada 2020 r.

O G Ł O S Z E N I E

w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godz.  15:00

odbędzie się zdalna sesja Rady Gminy  Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy;
  2. Sprawy regulaminowe:

- stwierdzenie prawomocności obrad,

- przedstawienie porządku obrad;

  1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  2. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
  3. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;
  4. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
  5. Podejmowanie uchwał:
  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020;
  3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tarnów Opolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 8.    Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;

9. Interpelacje i zapytania radnych;

10. Wolne wnioski i informacje;

11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Rudolf Urban

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.