Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudniu 2020 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH

RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu grudzień 2020 r.
 

 

15.12.2020 r. (wtorek) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał:
1) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2021 rok;
3) Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
4) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r.;
5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
6)
2. Analiza planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2021.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2021 rok.
4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

16.12.2020 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.

Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

16.12.2020 r. (środa) godz. 15:00 posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał- jak wyżej;
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

Sesja Rady Gminy odbędzie się 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 9:00 w trybie zdalnym

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban

Otrzymują: Wójt Gminy, Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Sołtysi, pracownicy merytoryczni U.G., których dotyczy zakres omawianych zagadnień.

PDFTerminarz i Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Tarnów Opolski w grudzniu 2020 r..pdf (533,93KB)