Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaproszenie do konsultacji społecznych w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 r. z dnia 14.01.2021 r.

Zaproszenie do konsultacji społecznych


Wójt Gminy Tarnów Opolski zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 r.”
 

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Tarnów Opolski uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 r.”

 

2. Harmonogram konsultacji,

Konsultacje zostaną rozpoczęte w dniu 14.01.2021 r. i zostaną zakończone w dniu 04.02.2021 r.

 

3. Adresaci konsultacji,

Organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Tarnów Opolski, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszar ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

4. Forma konsultacji,

Pisemna, papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego Urzędzie Gminy Tarnów Opolski, 46-050 Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6), pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.tarnowopolski.pl)

 

5. Miejsce konsultacji,

Urząd Gminy Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 6, 46-050 Tarnów Opolski, adres e-mail: ug@tarnowopolski.pl.

 

6. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji,

Urząd Gminy Tarnów Opolski, Referat Zamówień Publicznych i Promocji, ul. Dworcowa 4, 46-050 Tarnów Opolski.

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy
/.../ Czesław Bargiel

PDFZaproszenie do konsultacji społecznych.pdf (254,00KB)

PDFProgramu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (134,84KB)

DOCFormularz konsultacji.doc (32,50KB)