Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2020 roku

                                                       Tarnów Opolski, dnia 26 lutego 2021 r.

ORR.152.1.2021

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2020 roku

 

 

            Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

 

Informuję, że do Rady Gminy Tarnów Opolski w 2020 roku wpłynęło 7 petycji:

- petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniami „Stop zagrożeniu zdrowia i życia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że petycja nie spełnia wymogów formalnych ustawy o petycjach  i pozostawiła ją bez rozpatrzenia,

- petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego a w szczególności wprowadzenia „tarczy antykryzysowej” na wszystkich obywateli Gmin/Powiatów/Województw. Rada Gminy po rozpatrzeniu postanowiła odmówić uwzględnienia petycji,

 - petycja w sprawie poszerzenia obszaru wydobycia kruszyw na terenie gminy. Rada Gminy Tarnów Opolski postanowiła nie uwzględnić petycji,

- petycja w interesie publicznym w zakresie dotyczącym żądania zmiany przepisów prawa miejscowego. Rada Gminy Tarnów Opolski postanowiła odmówić uwzględnienia petycji,

- petycja Mieszkańców „Osiedla Kwiatowego” w Tarnowie Opolskim w sprawie budowy dróg. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała, że petycja nie spełnia wymogów formalnych ustawy o petycjach  i pozostawiła ją bez rozpatrzenia,

- petycja w sprawie przyjęcia uchwały przez Radę Gminy dotyczącej równego traktowania w kontekście szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Rada Gminy Tarnów Opolski postanowiła nie uwzględnić petycji,

- petycja w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały "W obronie prawdy, godności i wolności człowieka". Rada Gminy Tarnów Opolski uznała petycję za niezasługującą pozytywnego rozpatrzenia i nie uwzględniła petycji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

PDFInformacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2020 roku.pdf (585,01KB)