Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2021 roku

                                            

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2021, w ramach którego Gmina Tarnów Opolski ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na ww. działania na jej obszarze.

W związku z tym Wójt Gminy Tarnów Opolski planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski” w imieniu wszystkich zainteresowanych osób fizycznych, przedsiębiorców i innych uprawnionych podmiotów, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032”.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie, są koszty dotyczące: demontażu wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów wcześniej zdemontowanych, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji nie są objęte dofinansowaniem i leżą po stronie właściciela nieruchomości.

Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu może wynieść maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych, jednakże kwota dofinansowania unieszkodliwienia 1 Mg odpadu zawierającego azbest nie może przekroczyć 700 zł brutto. Pozostałe koszty zadania ponosi wnioskodawca.

Przedsięwzięcie będzie realizowane tylko w przypadku dużego zainteresowania wśród mieszkańców, ze względu na trudności ze znalezieniem wykonawcy zadania. Warunkiem realizacji zadania będzie również uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 12.07.2021 r.  w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6, na formularzu wniosku, który można otrzymać w urzędzie gminy lub pobrać ze strony - www.tarnowopolski.pl.

 

Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA!

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Tarnów Opolski o dofinansowanie zadania związanego z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2018-2032” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Wójt Gminy Tarnów Opolski może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków.

 

DOCXogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-z-zakresu-usuwania-azbestu-i-wyrobow-zawierajacych-azbest - 2021.docx (139,66KB)

PDFWniosek o usuwanie azbestu - 2021.pdf (809,21KB)

DOCWniosek o usuwanie azbestu - 2021.doc (79,50KB)