Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Tarnów Opolski reprezentowania Gminy Tarnów Opolski w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

PROJEKT

 

UCHWAŁA NR XXXII/……/2021
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia … października 2021 r.

 

w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Tarnów Opolski reprezentowania Gminy Tarnów Opolski w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 

Na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Tarnów Opolski powierza się Zastępcy Wójta Gminy Tarnów Opolski Pani Magdalenie Chudowskiej reprezentowanie Gminy Tarnów Opolski w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz podejmowania wszelkich czynności łącznie z prawem głosu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uzasadnienie

W skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu wchodzą wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast gmin – członków Związku. Zgromadzenie jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

Przyjęcie przez Radę Gminy Tarnów Opolski przedmiotowej uchwały umożliwi reprezentowanie Gminy Tarnów Opolski na posiedzeniach Zgromadzenia Związku również przez Zastępcę Wójta Gminy Tarnów Opolski oraz jej udział w głosowaniach podczas tych posiedzeń.

 

 

PDFProjekt uchwały w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Tarnów Opolski reprezentowania Gminy Tarnów Opolski w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (462,96KB)