Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Kierownik Halina Pacholczuk

ul. Cmentarna 5
46-050 Tarnów Opolski

Uchwała Nr III/25/90 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 7 września 1990r w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.

Czas pracy: Poniedziałek 7:00-16:00
Wtorek-czwartek 7:00-15:00
Piątek  7:00 - 14:00

FAX                                       77/ 469 3289
KIEROWNIK, KSIĘGOWOŚĆ 77 400 3550
PRACOWNICY SOCJALNI     77 400 3555
F-SZ ALIMENTACYJNY          77 400 3555
ŚWIADCZENIA RODZINNE    77 400 3555

DOCStatut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.doc (38,00KB)


Ośrodek zajmuje się realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej określonych  w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 roku ,Nr 64,poz.593 ze zmianami).
Ośrodek obejmuje swoją pomocą zarówno materialną jak i doradczą, osoby i rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą wykorzystując własne środki możliwości, poprawić swojej trudnej sytuacji. Za takie sytuacje uznaje się:
- ubóstwo,
- sieroctwo,
- bezdomność,
- potrzebę ochrony macierzyństwa,
- bezrobocie,
- długotrwałą chorobę,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-rodzinnych i gospodarstwa domowego zwłaszcza rodzin wielodzietnych i niepełnych,
- alkoholizm,
- narkomanię,
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
- klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Podstawowe formy pomocy:

1. Praca socjalna-jako szeroko rozumiane poradnictwo rodzinne i społeczne.

2. Zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, które nie nabyły uprawnień do renty z systemów ubezpieczeń społecznych.

3. Zasiłki okresowe, dla osób i rodzin, majace na celu okresową pomoc materialną.

4. Pomoc w formie gorących posiłków dla uczniów szkół.

5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze, mające na celu zapewnienie określonego rodzaju pomocy, przeznaczone na konkretny cel, na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej.

Ponadto ośrodek realizuje od 1 maja 2004 roku zadania określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2004 roku Nr 35, poz. 305 ze zmianami).

Na podstawie przepisów ww. ustawy ośrodek wypłaca następujące świadczenia:

1. Zasiłki rodzinne wraz z następującymi dodatkami z tytułu:
 urodzenia dziecka,
 opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do pobierania  zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 - samotnego wychowywania dziecka,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 - rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2.Świadczenia opiekuńcze:
 - zasiłek pielęgnacyjny,
 - świadczenie pielęgnacyjne.


Opracowała: Zofia Sitek.        

informację wytworzył(a):  
za treść odpowiada: Zofia Sitek
data wytworzenia: 1.09.2004