Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2021 roku

Tarnów Opolski, dnia 4 lutego 2022 r.

ORR.152.1.2022
 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2021 roku

 
Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Informuję, że do Rady Gminy Tarnów Opolski w 2021 roku wpłynęło 3 petycje:

- Nr OR.152.1.2021 Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO której przedmiotem jest list otwarty w sprawie szczepień przeciw SARS-CoV-2 wraz z uzupełnieniem do petycji. Rada Gminy uznała petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i postanowiła nie uwzględnić petycji;
- Nr OR.152.3.2021 Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w przedmiocie wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego mającego na celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji „Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko – Ludowego dla Polski’. Rada Gminy uznała petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i postanowiła nie uwzględnić petycji;
- Nr OR.152.4.2021 Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego w sprawie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Rada Gminy uznała petycję za niezasługującą na pozytywne rozpatrzenie i postanowiła nie uwzględnić petycji.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban