Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMINA TARNÓW OPOLSKI

Charakterystyka Gminy Tarnów OpolskiGmina Tarnów Opolski leży w południowo – zachodniej części Polski, na Górnym Śląsku w sąsiedztwie miasta Opola, które może być wykorzystane do osiedlenia się tutaj ludzi pracujących i związanych z miastem a preferujących zamieszkanie i wypoczynek poza nim. Powierzchnia gminy to piaszczysta równina , przez którą przepływa rzeka Odra. Trasa E-40 przebiegająca przez naszą gminę , łączy granicę wschodnią z zachodnią , posiada bardzo dobre połączenie komunikacyjne , zarówno drogowe jak i kolejowe.

Tarnów Opolski.jpeg


Obszar Gminy Tarnów Opolski wynosi 82 km², co stanowi 0,96 % ogólnej powierzchni województwa. Zajmuje 25 pozycję w grupie gmin wiejskich. Składa się na nią 3 542 ha lasów, 3 835 ha użytków rolnych, 2 618 ha gruntów ornych. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć handlowa gastronomiczną i usługową , a zakłady przemysłowe powodują że gmina należy do średnio zamożnych. Tereny leśne , które stanowią 40 % powierzchni gminy mogą być atrakcyjnym sposobem na regenerowanie sił po ciężkiej pracy.
Gmina liczy ok. 9 007 mieszkańców. 

DSC00307.jpeg
Kościół Św. Marcina Biskupa w Tarnowie Opolskim

 

DSC00306.jpeg

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowie OpolskimW skład Gminy wchodzi 8 sołectw, których powierzchnia kolejno wynosi:
Razem ok 82km2

1. Tarnów Opolski - 2 717 ha
2. Kosorowice - 1 729 ha
3. Miedziana - 509 ha
4. Kąty Opolskie - 590 ha
5. Nakło - 650 ha
6. Raszowa - 879ha
7. Przywory - 737 ha
8. Walidrogi - 378 ha

                             
Na terenie gminy funkcjonuje jedna mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków, do której odprowadzane są ścieki sanitarne. Przepustowość oczyszczalni wynosi 980 m3 . Oczyszczone ścieki są zrzucane do kolektora, odprowadzającego czyste wody z odwadniania kopalni rzeki Strugi .
 

Przemysł


Wiodącą funkcją gminy jest przemysł i rolnictwo. W ogólnej powierzchni gminy prawie w równych wielkościach występują użytki rolne i lasy. Funkcjonujące w gminie gospodarstwa rolne zajmują się głównie produkcją zbóż oraz trzody chlewnej. Natomiast istniejące na terenie gminy zakłady produkcyjne prowadzą bardzo różnorodny zakres swojej działalności mi. działalność wytwórczo – usługową, budownictwo, handel i przemysł wydobywczy( kamień wapienny i żwirek).Wzrost liczby podmiotów gospodarczych sektora prywatnego jest zjawiskiem pozytywnym i nadal pożądanym.

 

Zasoby środowiska kulturalnego


Zasoby środowiska kulturalnego w gminie Tarnów Opolski kształtują się następująco:
1. Zabytki architektury, techniki – wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków lub ujęte w ewidencji, prawnie chronione
Kościoły we wsiach: Tarnów Opolski i Raszowa
2. Stanowiska archeologiczne , wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego lub ujęte w rejestrze, prawnie chronione
Osady w Kosorowicach Kątach Opolskich, Miedzianej i Raszowej
3. Zabytkowe , historycznie ukształtowane układy przestrzenne wsi , wskazane do objęcia studiami historyczno – urbanistycznymi i ochrony w formie ustanowienia stref konserwatorskich
Kapliczki św. Nepomucena w Kątach i Kosorowicach, kościoły w Kątach Opolskich, Nakle, Przyworach i Raszowej, domy mieszkalne, młyny, spichlerze, szkoły, cmentarze i zajazdy.