Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komunikat o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnychw wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.

Gminna Komisja Wyborcza
        W Tarnowie Opolskim


KOMUNIKAT O ZASADACH LOSOWANIA  NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.


Gminna Komisja Wyborcza na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.),  przyznaje numery listom kandydatów zarejestrowanym tylko do rady gminy:
1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym – spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie Art. 64o ust.5 pkt ustawy
2)  dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym;

Numery te Gminna Komisja Wyborcza przyzna, w drodze losowania, które odbędzie się publicznie w dniu 24 października 2006 r. o godz. 17.00 w Urzędzie Gminy w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 6 pok. Nr 1

Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informację o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie poda się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikację na stronie internetowej gminy Tarnów Opolski.

       Przewodniczący Komisji
           /-/ Paweł Kampa

dodana 2006-10-19informację wytworzył(a): wpisz imię i nazwisko lub nazwę
za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko lub nazwę
data wytworzenia: wpisz datę