Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wymagane dokumenty:
1. Poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
2. Wniosek do pobrania na miejscu w Referacie Gospodarki Terenowej i Inwestycji lub na stronie internetowej gminy.

Wysokość opłaty skarbowej:
- Decyzja - 205,00 zł
- Przeniesienie decyzji na rzecz innej osoby – 105,00 zł
 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Termin realizacji:Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 2 miesiące na wydanie decyzji uwarunkowaniach środowiskowych. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa, dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.

Komórka organizacyjna lub stanowisko załatwiające sprawę:
Referat Gospodarki Terenowej i Inwestycji

Numer pokoju: 3

Numer telefonu: (077) 4644282

wzór wniosku: DOCDruk - Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.doc (65,50KB)