Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr OR.0050.451.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 08.08.2022 r. w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Gawryś-Zielińskiej ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10

Zarządzenie nr OR.0050.451.2022
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 08.08.2022 r.

w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Gawryś-Zielińskiej ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10.

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Z dniem 8 sierpnia 2022 r. odwołuję Panią Małgorzatę Gawryś-Zielińską ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim, ul. Kopernika 10, bez wypowiedzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Tarnów Opolski.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§ 4. Uzasadnienie do zarządzenia stanowi jego integralną część.

 

Wójt Gminy
/-/ Krzysztof Mutz

 

PDFZarządzenie nr OR.0050.451.2022 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 08.08.2022 r. w sprawie odwołania Pani Małgorzaty Gawryś-Zielińskiej ze stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika.pdf (1,80MB)
 

Uzasadnienie do Zarządzenia nr OR.0050.451.2022 z dnia 08.08.2022r. zostało edytowane w dniu 10.08.2022r., ze względu na anonimizację danych osobowych.