Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Umowa dzierżawy

Referat Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Inspektor Urszula Konieczny
tel. 077 46 40 864
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00

Podstawa prawna:
Art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający następujące dane: nr działki, kartę mapy, lokalizację.

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) od 1 stycznia 2007 roku nie ma obowiązku uiszczenia tej opłaty.

 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo - cały rok.

Termin rozpatrzenia sprawy:
30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Umowy dzierżawy zawierane są na okres do 3 lat. Na czas dłuższy niż 3 lata umowy zawierane są na podstawie uchwały Rady Gminy. Dotyczy to również zawierania kolejnych umów dzierżawy na tę samą nieruchomość z tym samym dzierżawcą.

 

Formularze : - druki do pobrania
 

Wniosek o wydzierżawienie gruntów sporządzony samodzielnie.


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)