Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Terenowej, Inwestycji i Ochrony Środowiska - pokój nr 3
Urząd Gminy Tarnów Opolski
Kierownik Krystian Smolka
tel. 077 46 40 865
e-mail:

godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00,
wtorek-czwartek 7:00 - 15:00 ,
piątek 7:00 - 14:00
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania.

Opłaty:
Opłata skarbowa wniesiona gotówką w kasie Urzędu Gminy Tarnów Opolski z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) - część I pkt 51 w wysokości:
1) od wypisu do 5 stron - 30 zł
2) od wypisu powyżej 5 stron – 50 zł
3) od wyrysu
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą
część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł
- nie więcej niż 200 zł.

 Termin składania dokumentów:
Bezterminowo.

Termin rozpatrzenia sprawy:
Do 14 dni, od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi i dodatkowe informacje:
Opłatę skarbową należy wnieść w chwili składania wniosku