Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 857
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Kierownik Katarzyna Mateja
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00Podstawa prawna
Ustawa kodeks rodzinny i opiekuńczy
Ustawa prawa o aktach stanu cywilnego z dnia 29 września 1986r. (Dz. U z 2011 nr 212, poz. 1264 z   zm.)

Wymagane dokumenty
Do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wymagane jest posiadanie zaświadczenia o zdolności prawnej.
Obywatel polski ma obowiązek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie stanu cywilnego złożyć następujące dokumenty celem otrzymania zaświadczenia o zdolności prawnej:
- podanie
- odpis skrócony aktu urodzenia
- dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawał w związku małżeńskim (odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub separacji, odpis skrócony aktu zgonu)
- złożyć pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przedstawić dowód osobisty

Opłaty
38 zł opłata za zaświadczenie,

Sposób załatwienia sprawy
Osobiście w USC miejsca stałego zameldowania.

Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie od założenia wymaganych dokumentów.

Inne informacje
Termin ważności zaświadczenia wynosi 3 miesiące od dnia wydania.