Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029 został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, która jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych, gminnych programów ochrony środowiska . Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów  strategicznych i programowych.


PDFUchwała Nr XLVI.352.2022 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów Opolski.pdf (16,75MB)

PDFRaport.pdf (2,84MB)