Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o sesji Nr XLVII Rady Gminy Tarnów Opolski w dniu 28 listopada 2022 r.

OGŁOSZENIE

w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00
w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim przy ul. Dworcowa 4
odbędzie się sesja Rady Gminy Tarnów Opolski

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVII sesji Rady Gminy;
 2. Sprawy regulaminowe:
  - stwierdzenie prawomocności obrad.
  - przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
 4. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między  sesjami;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, zwłaszcza z wykonania  uchwał Rady;
 6. Sprawozdanie z realizacji ustnych wniosków i interpelacji;
 7. Podejmowanie uchwał:
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
 • Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
 • Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
 • Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Tarnów Opolski nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przywory;
 • Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia  na rzecz Gminy Tarnów Opolski nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tarnów Opolski;
 • Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Kochanowskiego w miejscowości Tarnów Opolski;
 • Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Powstańców Śląskich w miejscowości Przywory;
 • Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Walidrogi;
 • Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki  za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych;
 • Projekt uchwały  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
 1. Sprawozdanie z bieżącej działalności komisji;
 2. Interpelacje i zapytania radnych;
 3. Wolne wnioski i informacje;
 4. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Rudolf Urban

 

U W A G A !!!

Obrady sesji Rady Gminy Tarnów Opolski są transmitowane na żywo i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania z obrad zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.tarnowopolski.pl i przechowuje się, co najmniej 12 miesięcy od dnia zakończenia sesji. Uczestnictwo w obradach jest tożsame z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku. Uczestnicy obrad ponoszą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi.