Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu listopad 2022 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu listopad 2022 r.

 

22.11.2022 r. (wtorek) godz. 15.00 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów,  które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
  3. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;
  4. Projekt uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Tarnów Opolski nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przywory;
  5. Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia  na rzecz Gminy Tarnów Opolski nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Tarnów Opolski;
  6. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Kochanowskiego w miejscowości Tarnów Opolski;
  7. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia ulicy Powstańców Śląskich w miejscowości Przywory;
  8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Walidrogi;
  9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki  za 1 km przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych;
  10. Projekt uchwały  w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów Opolski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

2. Omówienie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim.
3. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

23.11.2022 r. (środa) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza Projektów uchwał – jak wyżej.
2. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

23.11.2022 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

2. Omówienie i przedstawienie inwestycji powiatowych na terenie Gminy Tarnów Opolski realizowanych w roku bieżącym i zaplanowanych na rok 2023.
3. Analiza i doprecyzowanie odpowiedzi na wniosek nr 57/2022 (o przygotowanie wykazu nieruchomości, które mają możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej, a do dnia dzisiejszego się nie podłączyli).
4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w sali narad budynku PKP przy ul. Dworcowej 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban