Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 5 grudnia 2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.53.2013.BS z dnia 06.06.2013 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU


GL.ZUZ.3.4210.348.2022.TM                                                                                                            Opole, dnia 5 grudnia 2022 r.

 

                                                                                          Informacja o wszczęciu postępowania


Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) informuję, że na wniosek znak EV31/10/2022 z dnia 20.10.2022 r. (wpływ. 25.10.2022 r.) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Węclewskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Opolskiego znak OŚ.6341.53.2013.BS z dnia 06.06.2013 r. oraz udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych istniejącymi wylotami z drogi krajowej 94 w km 199+560 - 201+723 w m. Nakło na terenie powiatu opolskiego do:

- Rowu melioracyjnego RG-7 w km 1+030, działka ew. nr 175/9, a. m. 3, obręb Nakło, gm. Tarnów Opolski.
- Rowu melioracyjnego RG-2 w km 0+650, działka ew. nr 1020/29, a. m. 3, obręb Nakło, gm. Tarnów Opolski.

Zasięg odziaływania wynikający z realizacji usług wodnych:
- działki ew. nr 175/9,1020/29, a. m. 3, obręb Nakło, gm. Tarnów Opolski.


p.o. Z-CA DYREKTORA
Henryk Paluch

PDFGL.ZUZ.3.4210.348.2022.TM.pdf (90,36KB)