Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Terminarz i tematyka posiedzeń Komisji Stałych w m-cu grudzień 2022 r.

TERMINARZ I TEMATYKA POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI
w m-cu grudniu 2022 r.

 

13.12.2022 r. (wtorek) godz. 9:00 posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, które  odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza Projektów uchwał:

  1. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
  2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarnów Opolski na 2023 rok.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
  5. Projekt uchwały w sprawie niewygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków;
  6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 2092/230);
  7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości  Tarnów Opolski (działka nr 974/10);
  8. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w  miejscowości Tarnów Opolski.

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2023.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

13.12.2022 r. (wtorek) godz. 15.00 Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Rodziny i Jej Problemów,  które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4. Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;
2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2023.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

14.12.2022 r. (środa) godz. 15:00  posiedzenie Komisji Społeczno-Gospodarczej, Gospodarki Finansowej, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, które odbędzie się w sali budynku PKP w Tarnowie Opolskim ul. Dworcowa 4.
Tematem posiedzenia będzie:
1. Analiza projektów uchwał - jak wyżej;

2. Analiza  planu pracy Rady Gminy Tarnów Opolski na rok 2023.
3. Opracowanie planu pracy komisji na 2023 rok.
4. Rozpatrzenie spraw wynikających z bieżącej działalności Komisji.

 

Sesja Rady Gminy odbędzie się 28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 9:00 w sali narad budynku PKP przy ul. Dworcowej 4.

 

Przewodniczący Rady Gminy
  /-/ dr Rudolf Urban