Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymeldowanie lub zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Referat Spraw Obywatelskich   pokój nr 1
Urząd Gminy Tarnów Opolski  
Tel. 077/ 46 40 866
e-mail: usc@tarnowopolski.pl
Inspektor Iwona Hartman
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 – 16:00
wtorek – czwartek 7:00 – 15:00          
piątek 7:00 – 14:00
 
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r., poz.1282 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
1. Podanie z umotywowanym wyjaśnieniem.
2. Zgłoszenie pobytu stałego – druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy lub na stronie internetowej urzędu (dotyczy zameldowania).
3. Do wglądu:
- dowód osobisty,
- w zależności od rodzaju lokalu (dotyczy wymeldowania) - oryginał umowy najmu (lokale wynajmowane), oryginał decyzji o przydziale lokalu (lokale mieszkalne spółdzielcze, komunalne, zakładowe), wypis z księgi wieczystej lub oryginał umowy zakupu działki i ewentualnie kserokopia decyzji o nadaniu numeru domu (budynki jednorodzinne).

Opłaty:
- Nie wnosi się opłaty skarbowej od podania.
- Opłata za wydanie decyzji wynosi 10,00zł - opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub na konto UG:
Bank Spółdzielczy Odział Tarnów Opolski 56 8884 0004 2003 0032 4555 0007

Termin składania dokumentów:
Razem z podaniem - załączniki do 7 dni od dnia złożenia podania.

Termin rozpatrzenia sprawy:
W zależności od stopnia złożoności sprawy waha się w ramach 1 miesiąca do pół roku (przy postępowaniu sądowym).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Tarnów Opolski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Uwagi i dodatkowe informacje:
Decyzja zostanie przesłana do Wnioskodawcy listem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 
informację wytworzył(a):  
za treść odpowiada: Irena Krawców
data wytworzenia: 2008-04-24