Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2022 roku

Tarnów Opolski, dnia 19 stycznia 2023 r.

ORR.152.1.2023

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych
przez Radę Gminy Tarnów Opolski w 2022 roku

 

Realizując dyspozycję wynikającą z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji corocznie, w terminie do 30 czerwca, umieszcza na swojej stronie internetowej lub stronie urzędu go obsługującego zbiorczą informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

Informuję, że do Rady Gminy Tarnów Opolski w 2022 roku wpłynęły 3 petycje:

1) Nr OR.152.6.2021 Fundacji im. Nikoli Tesli z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia przez Radę Gminy uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych,w szczególności: wydania zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów i powiadomień służb i instytucji o szkodliwości maseczek, wydania zakazu stosowania kwarantanny i izolacji medycznej, wydania zakazu stosowania szczepionek mRNA (wszystkich producentów), wraz z uzupełnieniem do petycji z dnia 12 stycznia 2022 r.
Rada Gminy negatywnie rozpatrzyła petycję.

2) Nr OR.152.6.2022 Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe.
Rada Gminy uznała petycję za zasadną.

3) Nr OR.152.9.2022 mieszkańców wsi Raszowa z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zmiany polityki cenowej związanej z odbiorem nieczystości ciekłych z posesji.
Rada Gminy uznała petycję częściowo za zasadną.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ dr Rudolf Urban